Trends in streaming 2023

Het veranderende consumentengedrag in de streamingmarkt van 2023. Wereldwijde daling in streamingkijktijd en toenemende prijsgevoeligheid

Uit de meest recente Global Streaming Study blijkt dat mensen niet langer hun streaminguren, oftewel kijktijd naar streamingdiensten, verhogen. Consumenten keren zich niet alleen af van het meer streamen, maar kampen ook met abonnementsmoeheid en toenemende prijsgevoeligheid. De vraag rijst of aanbieders van streamingdiensten abonneeverlies kunnen voorkomen en toch klanten kunnen blijven winnen in deze markt.

In het kort:

  • Wereldwijde groei in de tijd die consumenten besteden aan streamen is vertraagd.
  • Consumentenbudgetten dalen.
  • Abonnementsmoeheid neemt toe.
  • Prijs is de belangrijkste factor die de keuze van consumenten bepaalt, gevolgd door het aanbod van content.

Verandering in Consumentengedrag:
Vorig jaar spendeerde de helft van de respondenten meer tijd aan streamen dan het jaar ervoor; dit jaar is dat aantal gedaald naar 40%. Het streaminggedrag van consumenten is echter vrij consistent gebleven, zonder grote veranderingen in de tijd of het type content dat wordt gestreamd. Films en series blijven de meest bekeken content. 78% van de consumenten besteedt meer dan twee uur per week aan het kijken van films, terwijl 70% evenveel tijd besteedt aan het kijken van tv-shows. Live-evenementen scoren aanzienlijk lager met 41%.

Toename van gratis online streamingdiensten:
Gratis online diensten, zoals Amazon’s advertentie-ondersteunde Freevee, Plex en Samsung Plus, maar uiteraard ook NPO Start worden ook steeds populairder. Gratis diensten zijn nu goed voor 36% van de totale streamingtijd (een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar) en naderen langzaam de betaalde abonnementen, die nog steeds 41% van de markt in handen hebben.

Toenemende concurrentie en verlies van abonnees:
De lockdown leidde tot een enorme groei in streaming, waarbij het aantal videostreamingdiensten explosief toenam. Naast Netflix en Amazon Prime Video, hebben mensen nu een breed scala aan opties, waaronder Disney+, Apple TV+ en Paramount+. De concurrentie is echter intens voor aanbieders die consumenten moeten vasthouden met boeiende content en abonneeverlies moeten voorkomen. Onderzoek wijst uit dat het totale budget dat consumenten bereid zijn te besteden aan streamingdiensten is gedaald. Mensen zijn meer geneigd hun bestaande abonnementen op te zeggen wanneer ze een nieuwe dienst toevoegen.

Daling in streamingbudgetten en Hoge Prijsgevoeligheid:

  • Het gemiddelde aantal streamingabonnementen per consument is met 14% gedaald.
  • In de VS is de bereidheid om te betalen (WTP) per abonnement het hoogst, terwijl China de laagste WTP heeft.
  • Wereldwijd is de WTP per abonnement gemiddeld met bijna 30% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Belangrijkste aankoopcriteria bij het kiezen van een streamingdienst:
Prijs is het belangrijkste aankoopcriterium, gevolgd door het aanbod van content en de frequentie waarmee nieuwe content aan het platform wordt toegevoegd.


Streamingdienstaanbieders zullen blijven worstelen met marktverzadiging en toenemende prijsgevoeligheid. Toch blijft de kernuitdaging: hoe houd je klanten betrokken en voorkom je abonneeverlies? Klantensegmentatie en het bieden van aangepaste pakketten lijken de sleutel tot succes te zijn. Aanbieders moeten het evenwicht vinden tussen prijs en waarde bij het optimaliseren van pakketten. Ze kunnen zich richten op prijsgevoelige segmenten met flexibele, goedkope pakketten, en voor degenen die waarde hechten aan content, kunnen ze premium pakketten aanbieden met uitge

breide en regelmatig vernieuwde content, en flexibele streamingopties.

Voor bestaande spelers is er enige ruimte voor prijsverhogingen in sommige landen, maar het is cruciaal om kwaliteitscontent te bieden die overeenkomt met de prijsstijging. Voor nieuwe streamingbedrijven maakt de volatiele marktsituatie het noodzakelijk om gedifferentieerde aanbiedingen te hebben voor verschillende klantsegmenten.

De kernboodschap is dat aanbieders alles moeten doen wat ze kunnen om bestaande abonnees te behouden door een strategisch retentiemanagementsysteem op te bouwen. Als streamingdienstaanbieders beperkte ruimte hebben om prijzen te verhogen en worden geconfronteerd met een verhoogd risico op klantverloop, moeten ze zich concentreren op hun bestaande klantenbestand. Identificeer degenen die het meest geneigd zijn te vertrekken en investeer in manieren om ze betrokken te houden. In plaats van voortdurend nieuwe klanten te werven en de kosten voor klantenwerving te verhogen, is het voordeliger om de nadruk te leggen op het verhogen van de klantwaarde op lange termijn.

1 Comment

1 Trackback / Pingback

  1. Van decoder naar mediaspeler: Hoe providers inspringen op de streaming trend - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*