Het vakblad voor omroepers ontstond al in 1946, aanvankelijk onder de titel De omroeper. In 1969 werd de naam veranderd in Spreek’buis. Het blad verwierf een positie als omroepbreed platform voor mediaprofessionals. Wegens bezuinigingen besloot de NPO in 2013 het vakblad na bijna 50 jaar op te heffen. Spreekbuis.nl is als een nieuw en onafhankelijk initiatief ontstaan in 2014. De focus ligt niet meer alleen op de publieke omroep, maar broadcast-media breed. Binnen vijf jaar is Spreekbuis weer uitgegroeid tot hét toonaangevende vakplatform voor de mediaprofessional met actueel vaknieuws, interviews en achtergrondinformatie, maar ook events zoals Online Radio Day, Media Oeuvre Award Online Radio Awards, De Nachtwacht Award, De TV Knollen en #RADIO100.

Spreekbuis.nl is een mediaproduct van Tens Media BV.

Persberichten
Persberichten kunnen worden verstuurd naar de redactie

Adverteren
Spreekbuis.nl biedt diverse advertising en partnership mogelijkheden. Meer weten? Stuur een email of bel 035-6226273. Display advertisingprpoposities zijn uitbesteed aan OptOut Advertising. Artikelen buiten redactionele verantwoordelijkheid zijn vermeld als Advertorial/Submitted Content/Partnerbijdrage.

Copyrights
Deze website tracht de copyrights niet te schenden. Wanneer u van mening bent dat dit toch het geval is, kunt u dit per email contact opnemen. Wij zullen binnen 48 uur hierop gepaste actie ondernemen.

Spreekbuis.nl is een onafhankelijk initiatief waar NPO op geen enkele wijze betrokken bij is of bemoeienis in heeft. Derhalve is NPO gevrijwaard van alle denkbare vorderingen van rechthebbenden van content op Spreekbuis.nl. Spreekbuis.nl is een nieuw initiatief en geen voortzetting van Spreek’buis.