Reclame-inkomsten Ster vallen 35% lager uit

Minister Slob heeft duidelijkheid gegeven over impact van de coronacrisis op de reclame-inkomsten van de Ster. 

De Ster-inkomsten bedroegen over januari tot en met april € 49,9 miljoen. Sinds half maart merkt de Ster de impact van het coronavirus op haar inkomsten. De inkomsten in de maand april liggen 35% lager dan begroot. Door de uitval van grote evenementen de komende periode zal het verschil tussen raming en realisatie naar verwachting nog groter worden. Voor dit jaar en 2021 heeft de Ster een drietal scenario’s uitgewerkt die onderling variëren afhankelijk van de impact van het coronavirus. 

Slob: ‘De ramingen bij deze scenario’s lopen sterk uiteen van € 72 miljoen tot € 145 miljoen voor dit jaar en € 92 miljoen tot € 183 miljoen voor 2021. Deze bandbreedte illustreert de grote onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de Ster-inkomsten. Ik kan daarom vooralsnog geen betrouwbare inschatting maken van de verwachte ontwikkeling van de Ster-inkomsten.’

Minister Slob houdt er rekening mee dat een substantiële hoeveelheid middelen in de Algemene Mediareserve moet worden ingezet om de Ster-inkomsten aan te vullen. Hierdoor kan in het ergste geval een tekort aan middelen in de Mediareserve ontstaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*