Topic

3FM-vernieuwing in de jaren ‘90

De luistercijfers van 3FM staan al enkele jaren onder druk. NPO heeft daarom dit jaar ingezet op vernieuwing. De radiozender heeft in haar 53-jarige bestaan overigens diverse veranderingen doorgevoerd. Vooral de transformatie naar een horizontale weekprogramering is een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van 3FM.

[lees verder]

Topic

De Nederlandse Seintoestellen Fabriek, bakermat van de omroep

In deze laatste aflevering van historische omroepgebouwen aandacht voor waar het ’allemaal’ ooit begon, bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, de bakermat van de Nederlandse omroep. De NSF werd in Amsterdam opgericht op 27 februari 1918 en vestigde zich aan de Groest 106-108 in Hilversum, in de voormalige ververij van een tapijtfabriek. Later breidde de fabriek zich uit met panden aan de Naarderstraat 8 en Groest 76. Op 1 juli 1921 verhuisde de hele onderneming naar een nieuw complex op de hei aan de oostkant van Hilversum, aan de Jan van der Heijdenstraat.

[lees verder]

Topic

Dak boven educatieve omroepen

In deze aflevering over voormalige omroeppanden aandacht voor de huisvesting van de Stichting Televisie Academie (Teleac) en de NOT (Nederlandse Onderwijs Televisie). Deze educatieve omroepen, respectievelijk opgericht in 1963 en 1962, fuseerden in 1996. Teleac/NOT vestigde zich vervolgens in het door architect Jan van Belkum van Articon ontworpen kantoorpand aan de Wilhelminastraat, naast het Hilversumse station. De educatieve omroep verhuisde in 1998 naar het Mediapark. In 2010 volgde een nieuwe fusie, nu met de NPS en de RVU, tot de nieuwe omroep NTR.

[lees verder]

Topic

TV-experiment vanuit Gooiland

In deze twintigste aflevering rondom historische `omroeppanden` aandacht voor Theater Gooiland, als symbool voor al die Hilversumse horecapanden die door omroepen gebruikt zijn als opname- of uitzendlocatie, kantoor of anderszins. De VARA was daar al vroeg bij. Al voor de Tweede Wereldoorlog zond de omroep op zaterdagavond vanuit Gooiland het populaire radioprogramma ’En nu… oké!’ uit. Na de oorlog maakte met name de Wereldomroep veelvuldig gebruik van het theater, onder meer voor het wekelijkse groetenprogramma ’Het schip van de week’. Naast villa’s hebben horecapanden vanaf het begin tot op de dag van vandaag een functie gehad voor de Hilversumse omroepen.

[lees verder]

Topic

(omroephistorie) Omroepmuseum in Nieuwen Engh

In deze reeks over de historie van omroepgebouwen ditmaal aandacht voor het Omroepmuseum, dat in 1982 onderdak kreeg in de villa Nieuwen Engh aan het Melkpad in Hilversum. In dit gemeentelijke monument was daarvoor (van 1943 tot 1981) de radionieuwsdienst van het ANP gehuisvest. Het Omroepmuseum verhuisde in 1993 naar het door de NOB gehuurde ’Beiersdorf-complex’ aan de Oude Amersfoortseweg. In 2005 werd het ondergebracht in het Nederlands Instituut Beeld en Geluid. Dit gebouw werd op 1 december 2006 geopend door koningin Beatrix.

[lees verder]