’Masterplan Mediapark megalomaan en irreëel’

Het plan om het Mediapark om te laten bouwen tot campus wekt verbazing bij lokale politieke partij Hart voor Hilversum.

Fractielid Henk Blok noemt het megalomaan en irreëel. Wethouder Wimar Jaeger vertelde eerder over het voornemen om het Mediapark om te bouwen tot een Media Campus voor de creatieve en digitale industrie. Een gebied zoals Silicon Valley in Amerika om te werken, te studeren en te wonen. Met restaurants, hotels en scholen. Hij vertelde dat voor een dergelijk plan ongeveer een half miljard moet worden uitgetrokken. ,,De wethouder geeft aan dat de omroepen het zwaar hebben en dat het Mediapark veilig moet worden gesteld. De Raad is hier niet eerder van in kennis gesteld’’, aldus Blok. ,,De wethouder is klaarblijkelijk op weg naar een deal waar de raad geen kaders voor heeft gesteld en waar ook geen controle op kan worden uitgeoefend. Dat beschouwt Hart voor Hilversum als ondemocratisch.’’

Volgens Jaeger zijn de zorgen onterecht. ,,Wij stellen als gemeente kaders en zijn geen koper, we zullen dus geen miljoenen uitgeven aan het park.’’ Bovendien zegt de wethouder dat er tijdens een beeldvormende sessie wel degelijk over dit voornemen is gesproken met de raad.

1 Trackback / Pingback

  1. Mediawethouder Wimar Jaeger: “De gunfactor is afgenomen” - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*