Minister Slob voor aanscherping nieuwedienstentoets regionale omroepen

De rol voor de ACM in het beoordelen van de markteffecten van nieuwe diensten van de publieke omroep verbetert de procedure, meldt minister Slob.

In november stelde de Tweede Kamer schriftelijke vragen over het wetsvoorstel dat de nieuwedienstentoets aanscherpt. In de beantwoording die de minister nu naar de Kamer heeft gestuurd, benadrukt hij de verbetering van de toets op korte termijn te willen doorvoeren.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit toezeggingen die al in 2016 aan de Kamer zijn gedaan. Toen werd aangekondigd de ACM de wettelijke taak te geven voortaan de markteffecten van nieuwe en gewijzigde diensten van de publieke omroep in kaart te laten brengen.

Een aantal Kamerleden uitte eerder zorgen over de gevolgen van de aangescherpte toets voor de slagvaardigheid van de publieke omroep. In zijn antwoorden toont de minister aan dat het analyseren van de markteffecten geen vertraging oplevert voor de publieke omroepen.

NDP Nieuwsmedia, de branchevereniging van uitgeverijen, vindt dat minister Slob verstorende markteffecten van nieuwe regionale aanbodkanalen onderschat en wil daarom een toetsing door ACM. Slob wil een toetsing door de ACM voor de regionale situatie niet verplicht stellen.

In een antwoord op Kamervragen die Slob eind vorige week verstuurde stelt de minister: “De omvang en complexiteit van de markteffecten zijn bij een regionaal aanbodkanaal naar verwachting echter geringer dan bij een landelijk aanbodkanaal. Daarom wordt inschakelen van de ACM in de regionale situatie geen verplichting, maar een bevoegdheid.”

In maart bespreekt de Tweede Kamer de voorgestelde wijzigingen aan de Mediawet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*