Nieuws

'Ook NPO in buitenland'

Door: Gooi en Eemlander - August 10, 2017

In het bui­ten­land en in het Ca­ri­bisch ge­bied moet ook ge­woon naar de pu­blie­ke om­roep kun­nen wor­den ge­ke­ken. Nu zijn pro­gram­ma's vaak niet te­rug te kij­ken en live NPO vol­gen blijkt al he­le­maal on­mo­ge­lijk.

Dat is D66-Ka­mer­lid Jan Pa­ter­not­te een doorn in het oog. Hij kwam er bij­voor­beeld ach­ter dat zelfs op Bo­nai­re, wat ui­ter­aard geen bui­ten­land is en waar men be­las­ting­geld be­taalt voor de NPO, het voor ve­len on­mo­ge­lijk is ge­mis­te uit­zen­din­gen te kij­ken. De NPO stelt dat bij som­mi­ge pro­gram­ma's al­leen de uit­zend­rech­ten voor Ne­der­land ge­kocht wor­den. Pa­ter­not­te wil dat de om­roep zo veel mo­ge­lijk pro­gram­ma's in­koopt die over­al ver­toond mo­gen wor­den.

Onzorgvuldigheden of inhoudelijke feedback? Meld het ons.


« Stichting AKN ontwikkelt zich tot white label studio Omroep Max-programma's nu te bekijken op MAXVandaag.nl »

Deze site is gemaakt door Two Kings en draait op Bolt.