Wat kun je als mediabedrijf doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

Als mediabedrijf kun je verschillende stappen ondernemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en een veilige werkomgeving te creëren voor medewerkers. Hieronder vind je een aantal mogelijke maatregelen:

  1. Stel een duidelijk beleid op tegen grensoverschrijdend gedrag: Dit beleid moet duidelijk maken welke vormen van grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd worden en wat de consequenties zijn voor medewerkers die zich hieraan schuldig maken.
  2. Zorg voor een veilige werkomgeving: Zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor goede beveiliging en toegangscontrole, maar ook door het bespreekbaar maken van problemen en het bieden van ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.
  3. Train medewerkers: Geef medewerkers trainingen over hoe ze grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te leren hoe ze kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag en hoe ze dit kunnen melden.
  4. Stel een (extern) vertrouwenspersoon aan: Zorg ervoor dat er een vertrouwenspersoon is aan wie medewerkers zich kunnen wenden als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon kan medewerkers ondersteunen en adviseren en kan helpen bij het indienen van een klacht.
  5. Neem klachten serieus: Neem klachten over grensoverschrijdend gedrag altijd serieus en onderzoek ze grondig. Zorg ervoor dat medewerkers die een klacht indienen, geen nadelige gevolgen ondervinden.
  6. Maak het bespreekbaar: Maak het bespreekbaar dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt binnen het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door hier regelmatig over te communiceren via interne communicatiekanalen.

6 Comments

  1. Kijk hoe ze dat doen bij de BBC en ITV in het Verenigd Koninkrijk. Bij de eerste serieuze melding ga je als medewerker/acteur/presentator op non actief en mag je de uitkomst afwachten. Je mag alleen terug in functie als de aanklachten ongegrond zijn.

    • Maar dan zullen alle links georiënteerde medewerkers verdwijnen en dan heeft oa d66 niet zo’n invloed meer op de publieke omroep om hun gedram door te drammen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*