Verslag Cross Media Café

Aan het begin van het nieuwe mediaseizoen keken we met het Cross Media Café vooruit naar wat er allemaal te verwachten is op het gebied van grote innovaties en nieuwe plannen. De vier nieuwe speerpunten van iMMovator, Business in Media, Data4Media, Spectacular Live events en Immersive Media liepen als een rode draad door het eerste deel van het programma.

Cross Media Café: Coming Soon
Samensteller en moderator Monique van Dusseldorp ging met de sprekers van het eerste deel van de middag vooral in op innovaties. Onder de noemer Nieuwe Technologie presenteerden Steve El-Sharawy (EzyInsights), Robert Schep (Groovidi) en Hans Luyckx (IJsfontein) de jongste activiteiten van hun bedrijven. Marnix van Gisbergen en Niels Bonenkamp gaven een toelichting op het nieuwe lectoraat Media Ennriched Sport Experiences, dat tijdens het Cross Media Café werd gelanceerd door NHTV in samenwerking met Ziggo, de gemeente Hilversum en de Hilversum Media Campus.

Voor het hoofdprogramma van start ging, legde Marlies van de Meent-Hakvoort de bezoekers een aantal stellingen voor met betrekking tot de nieuwe tracks. Via de app van Kahoot konden de aanwezigen op de stellingen reageren. Zo bleek het publiek van mening dat succesvolle innovaties tot stand komen als je in gesprek gaat met de eindgebruikers. Jongeren kun je alleen bereiken als je je content beter op hen afstemt, en alle conten moet on-demand beschikbaar zijn, vonden de deelnemers.

Business in Media: EzyInsights
Van oudsher slingeren redacties hun verhalen de wereld in, zonder echt te weten of het publiek ze interessant vindt. Welke verhalen doen het goed en hoe reageren mensen erop? De technologie van het Finse bedrijf EzyInsights levert in real time inzicht in dit soort vragen op. Redacties kunnen makkelijk volgen wat er speelt op bijvoorbeeld sociale media of concurrerende publicaties. Verhalen waar veel belangstelling voor bestaat komen helder in beeld op grote schermen, zodat journalisten niet platgebombardeerd worden met losse feitjes en getallen, maar een goed overzicht krijgen.

Het systeem laat ook zien hoe er wordt gereageerd op bijvoorbeeld redactionele posts en wat dat voor effect heeft op het aantal online bezoekers van jouw platform. EzyInsights werkt in Nederland voor onder meer Omroep Brabant. Dat heeft bij de regionale zender geleid tot een verandering in de werkwijze. Redacteuren die zich bezighouden met sociale media zitten niet langer apart, maar zijn nu onderdeel van de nieuwsredactie. Er wordt gewerkt met één newsroomsysteem, zodat alles op de nieuwsvloer samenkomt.

De nieuwe aanpak heeft ertoe geleid dat de band met het publiek is gegroeid. Sinds de start, een jaar geleden, is het aantal ‘engagements’ (bekijken van en reageren op berichten van Omroep Brabant) gestegen van 8.000 naar 15.000 per dag.

De enorme hoeveelheden data die het systeem kan verwerken, maken gedetailleerde analyses mogelijk. Wie doet wat, wanneer, hoe vaak? Welke posts bekijken mensen en wat vinden ze ervan? Op basis van deze gegevens kunnen redacties bijvoorbeeld besluiten wat voor soort verhalen ze op welk medium maken, wanneer en hoe vaak ze die het beste kunnen publiceren, en of een follow-up zin heeft of niet.

Is het voordeel dat je als redactie hiervan hebt niet weg, als iedereen deze tool gebruikt, vroeg Monique van Dusseldorp zich af. Volgens Steve El-Sharawy valt dat wel mee. In Zweden gebruikt 90 procent van de uitgevers EzyInsights zonder dat dit tot eenheidsworst leidt. De wereld verandert snel, de verhalen die mensen interessant vinden ook. Vanuit de zaal werd gevraagd of nepnieuws niet een risico vormt: het systeem signaleert of een verhaal populair is, niet of het klopt. Dat baart het bedrijf wel zorgen, maar het biedt ook mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld het onderwerp nepnieuws in kaart brengen, of een top-10 van nepberichten samenstellen.

Spectacular Live Events: Groovidi
Voorafgaand aan de presentatie van Groovidi konden de bezoekers van het Cross Media Café weer reageren op enkele stellingen. Op de vraag hoe we over vijf jaar naar sportwedstrijden en live events kijken, kozen de meeste mensen voor het antwoord ‘online’. De grootste kansen op dit gebied liggen voor mediabedrijven in het binden van grote groepen kijkers. Van mediainnovatie rondom sport verwacht de grootste groep aanwezigen dt er inde toekomst nieuwe ervaringen aan de toeschouwers geboden kunnen.

Toegevoegde waarde aan een event bieden via de smartphone, dat is kort gezegd wat Groovidi doet. Als je bijvoorbeeld een concert bezoekt, kun je met Groovidi je smartphone een lichtshow laten geven op de maat van de muziek. Je flashlight laten afgaan op de beat, brand experiences beleven, films of foto’s bekijken en maken, een quiz spelen en berichtjes ontvangen: allemaal voorbeelden van de mogelijkheden en functionaliteiten die Groovidi biedt. Omdat internetverbindingen bij grote events vaak slecht zijn, werkt Groovidi zonder internet met behulp van audio watermarking. Je smartphone pikt het speciale signaal op en het feest, de sportwedstrijd of wat voor event je ook bezoekt kan beginnen. Organisatoren van events kunnen Groovidi inbouwen in hun eigen app. Volgens Robbert Schep versterkt het de beleving van de bezoekers van het event, doordat er een grotere interactie met het publiek ontstaat.

Helaas gaat er ook wel eens wat mis, zei Schep er eerlijk bij. Doordat een show waarbij Groovidi werd ingezet, wat later begon dan gepland liep de boel in het honderd. Leerzaam, dat wel, vond Schep. Vanuit de zaal werd gevraagd of een eventorganisator ook wat kan doen met bijvoorbeeld de foto’s die bezoekers via de app maken. Die worden inderdaad verzameld, een opdrachtgever van Groovidi wil ze bijvoorbeeld gebruiken om ze als mozaïek het logo van de organisatie te laten vormen. Maar zover is het nog niet.

Immersive Media: IJsfontein
De stellingen die aan de bezoekers werden voorgelegd gingen over mediatechnologieën die de gebruiker volledig in de beleving laten opgaan, zoals Virtual Reality, Augmented Reality en 3D. Immersive media betekende voor de grootste groep deelnemers het opheffen van het verschil tussen werkelijkheid en fictie. Virtual Reality staat op een kantelpunt doordat de beleving steeds realistischer wordt, en Augmented Reality is het best toe te passen bij spelshows, aldus het publiek.

IJsfontein maakt al twintig jaar serious games, vertelde Hans Luyckx. Spelletjes om bijvoorbeeld gedrag te veranderen, iets te leren of bewustwording te stimuleren. IJsfontein werkte aanvankelijk vooral voor musea en doet nu veel voor de zorgsector. De toepassingen van Virtual Reality beginnen volgens hem nu in de pas te lopen met de kracht van deze technologie: gebruikers zeer snel in hun nieuwe omgeving laten opgaan.

VR-toepassingen zijn bijvoorbeeld geschikt voor de geestelijke gezondheidszorg en worden ingezet bij de behandeling van mensen met depressies en angststoornissen zoals hoogtevrees en vliegangst. De gebruiker wordt direct geconfronteerd met zijn probleem, wat de behandeling effectiever lijkt te maken. Luyckx onderstreepte overigens dat de werking van deze technologische toepassingen nog niet wetenschappelijk is onderbouwd. Hij is nog bezig de toegevoegde waarde te bewijzen, maar de resultaten zijn bemoedigend.

IJsfontein gebruikt VR ook voor trainingen bij de politie. Politiemensen moeten onder grote druk beslissingen nemen. Hoe te handelen bij een zwaar ongeval bijvoorbeeld, of schiet je wel of niet op een verdachte. Dankzij de VR-toepassing komen de politiemensen tijdens de training heel snel in een levensechte omgeving met veel stress. Met sensors op het lichaam worden hun reacties gemonitord.

Er zitten wel wat beperkingen aan de inzet van VR. Het is niet goed te gebruiken voor een groepstraining, het is vooral een individuele ervaring. Mensen worden na korte tijd misselijk en het is een relatief duur middel.

Media Enriched Sport Events
Tijdens het Cross Media Café lanceerde hogeschool NHTV het nieuwe lectoraat Media Enriched Sport Events, dat innovaties onderzoekt en oplevert. Het lectoraat is een samenwerking tussen NHTV, Ziggo, de gemeente Hilversum en de Hilversum Media Campus en zoekt naar mogelijkheden voor meer ‘engagement’ rond sport. Het publiek versnippert steeds verder en het wordt daardoor lastiger om grote groepen mensen tegelijk te bereiken. Met behulp van nieuwe technologieën is dat toch mogelijk, aldus Marnix van Gisbergen, die het lectoraat bekleedt. Sportwedstrijden moeten een totaal beleving worden door interactie met het publiek. Om dat te bereiken, is een grondige analyse nodig van de manier waarop sportevenementen worden beleefd. Daar zal het lectoraat onderzoek naar doen, op basis waarvan vervolgens nieuwe manieren worden ontwikkeld om die beleving te verrijken.

Gekeken wordt naar uiteenlopende aspecten, zoals hergebruik van materiaal, data-analyse om de beleving te kunnen verrijken, interactie met de gebruikers en vernieuwing. Concreet is er de komende vier jaar een programma van bijeenkomsten, showcases, student challenges, onderzoeksprojecten en evenementen. Allemaal in samenwerking met partners: Niels Bonenkamp van NHTV nodigde belangstellenden uit om te gaan deelnemen.

Nieuwe talent
Aan het slot van het eerste deel van het programma toonden twee studenten die kort geleden hun opleiding aan de HKU hebben voltooid, hun afstudeerprojecten. Ook nu stond een nieuwe mediabeleving met behulp van technologie centraal. Bas Jansen toonde de trailer van zijn film Artificial World. Een 360 graden film met een science fiction scenario, die in virtual relity is te bekijken via een smartphone. Uitgangspunt: de mens heeft de wereld verwoest, een computer ontwerpt een nieuwe. ‘Hoe zal die eruit zien’ en ‘vertrouwen we op het oordeel van een machine’ zijn filosofische vragen die Jansen aan de orde stelt.

Thomas Wals ontwikkelde een geheel nieuwe visie op een uitvaart. Hij maakte de installatie Een Leven, waarin hij zelf de hoofdrol vervult. De uitvaart speelt zich nog steeds in één ruimte af, maar is niet langer een statische bijeenkomst die centraal wordt geleid. Wals richtte een ruimte in, waarin je als bezoeker kunt kiezen of je bijvoorbeeld gezamenlijk of individueel wilt kijken naar audiovisueel materiaal dat representatief is voor het leven van de hoofdpersoon. Wals biedt zo een complete ervaring in een nieuwe uitvaartvorm.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*