Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat de mediabegrotingsbrief later komt dan gebruikelijk.

De Mediabegrotingsbrief komt een week later dan eerder aangegeven. Minister Slob meldt het volgende aan de Tweede Kamer: ‘Op 26 november a.s. staat het Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media met uw Kamer geagendeerd. Het is gebruikelijk om uw Kamer minimaal twee weken voorafgaand hieraan de mediabegrotingsbrief toe te zenden. Hierbij wil ik uw Kamer informeren dat de besluitvorming rond een aantal onderwerpen wat meer tijd vergt. Ik zeg u toe dat ik de brief zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 19 november aanstaande, naar uw Kamer zal toezenden.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*