Slob: ‘Afstemming NTR, publieke omroep en ledenomroepen is noodzakelijk’

De CDA-kamerfractie maakt zich zorgen of de NTR pas een programma van culturele aard verzorgt als geen ledenomroep zich bereid heeft verklaard om de productie van het beoogde programma op zich te nemen of spelen nog andere factoren een rol bij de toekenning van het programma aan de NTR. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Slob meldt in een schriftelijke reactie dat het in het mediabesluit uit 2008 wordt vermeld welk media-aanbod de NTR in ieder geval verzorgt en dat de omroep verder de taak heeft om het media-aanbod te verzorgen dat niet afkomstig is van de NPO of een publieke omroep, maar op basis van een voorstel van een externe partij. Daarom is volgens hem goed overleg en afstemming tussen de NTR, de ledenomroepen en de NPO noodzakelijk.

De minister meldt dat het echter niet zo is dat de NTR pas een nieuw programma van culturele aard mag verzorgen als geen ledenomroep zich bereid heeft verklaard om de productie van het beoogde programma op zich te nemen. Een dergelijke werkwijze zou volgens hem grote impact hebben op de werkbaarheid, wendbaarheid en creativiteit van de NTR om nieuwe programma’s van culturele aard te verzorgen.

Voor de programma’s die de NPO op grond van artikel 2.35, vierde lid, Mediawet 2008 door de NTR kan laten verzorgen op basis van een voorstel dat niet afkomstig is van de NPO of een ledenomroep geldt wel dat de NTR deze pas verzorgt als geen ledenomroep zich bereid heeft verklaard om de productie van het beoogde programma op zich te nemen.

De leden van de CDA-fractie geven aan dat de minister in de visiebrief beoogt een verdergaande bestuurlijke samenwerking en/of samengaan van de twee taakomroepen om bestuurlijke kosten en drukte te verminderen. Beiden hebben daartoe voornemens gepresenteerd. Deze CDA-leden vragen of de minister heeft overwogen om de doelstelling in de visiebrief als een evaluatiebepaling toe te voegen aan artikel 3c, derde lid, Mediabesluit 2008.

De minister meldt dat, zoals in de mediabegrotingsbrief 2021 beschreven, de NOS en NTR voor nu hebben gekozen voor een alliantie, waaraan zij zich via een samenwerkingsovereenkomst verbinden. Deze samenwerking tussen NOS en NTR zal geïnitieerd, gefaciliteerd en gemonitord worden via een zogenoemde samenwerkingsagenda. In deze agenda worden concrete projecten benoemd en uitgewerkt. De voortgang van deze projecten zal volgens de minister door de directies van de NOS en NTR gezamenlijk worden bewaakt. Een formele wettelijke evaluatiebepaling achtte deze regering in deze fase van de samenwerking niet gepast.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*