Reactie Commissariaat voor de Media op rapport OGCO

Gisteren nam het Commissariaat voor de Media kennis van het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO). Deze commissie onder leiding van voorzitter Martin van Rijn deed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroepen in het algemeen, en bij het programma De Wereld Draait Door in het bijzonder. Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media: ‘Op basis van de eerste lezing zijn we – ondanks alle reeds bekende berichten in de media van de afgelopen tijd – geschrokken van de omvang en de ernst van de geschetste problematiek. Het is moedig van zoveel (oud-)medewerkers dat ze hun ervaringen aan de commissie hebben verteld. Uiteraard gaan wij het rapport grondig bestuderen.’

De OGCO laat volgens het CvdM zien dat structurele aanpassingen in het systeem en het gedrag van personen in de organisaties noodzakelijk zijn om een cultuur te creëren waarin sociale veiligheid gewaarborgd is. Het Commissariaat verwacht dat de besturen van de NPO en de landelijke publieke omroepen de resultaten van het onderzoek betrekken op hun eigen organisatie en met de aanbevelingen aan de slag gaan. Niet alleen vanuit hun werkgeversverantwoordelijkheid, maar zeker ook gezien hun belangrijke publieke taak. Het is van groot belang dat de cultuur binnen mediaorganisaties bijdraagt aan het vervullen van de publieke media-opdracht, zoals ook in wet- en regelgeving is bepaald. Daarvoor is sociale veiligheid een belangrijke randvoorwaarde. Dit rapport toont aan dat grensoverschrijdend gedrag ook gevolgen heeft voor de journalistieke kwaliteit en voor de creativiteit van medewerkers.

Met het inzicht dat de OGCO heeft verschaft in de grondoorzaken voor grensoverschrijdend gedrag, is een belangrijke stap gezet voor gerichte vervolgacties. Dat vergt volgens het CvdM in eerste instantie grondige reflectie in alle geledingen van de organisaties zelf. Het Commissariaat onderstreept daarnaast het belang van op gepaste wijze omgaan met specifieke incidenten uit het verleden, en recht doen aan de belangen van betrokken (oud-)medewerkers. Alleen op die manier kan er uiteindelijk zorggedragen worden voor een sociaal veilige cultuur in de sector.

Hoewel het OGCO-rapport zich richt op de landelijke publieke omroepen, bevat het inzichten die ook nuttig zijn voor andere organisaties in de mediasector. Het Commissariaat zal gezien haar rol en haar wettelijke taak als extern toezichthouder risicogestuurd toezien op de vervolgstappen die partijen naar aanleiding van het rapport gaan zetten.

1 Comment

 1. Deugomroepen nemen dagelijks velen de maat:
  Je bent een oplichter
  Je vervuilt de rivier
  Je doet aan graaiflatie
  ….
  Hoe willen de mispelrotte omroepen nu hun deugmeningen de ether in sturen
  Als de vos de passie preekt boer pas op u ganzen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*