Is het afsluiten van een illegaal IPTV-abonnement strafbaar?

In Nederland is IPTV, oftewel het kijken van televisie via het internet, een populaire manier geworden om toegang te krijgen tot een breed scala aan televisiecontent. Hoewel de technologie achter IPTV legaal is, ligt de legaliteit van specifieke IPTV-abonnementen ingewikkelder. De crux zit hem in de licenties: het wordt strafbaar zodra abonnementen worden aangeboden of gebruikt om naar films, series, en programma’s te kijken waarvoor geen licentievergoeding is betaald.

Deze handelingen maken inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de makers, omroeporganisaties, en televisiestations die de rechten hebben om hun content te verspreiden. Niet alleen het aanbieden van dergelijke abonnementen is strafbaar, maar ook het bewust kijken naar content via illegale IPTV-kanalen kan leiden tot juridische consequenties, zoals geldboetes.

De vraag of je een boete kunt krijgen voor het gebruik van illegale IPTV-abonnementen is dan ook met een duidelijk ‘ja’ te beantwoorden. De Nederlandse wetgeving is erop gericht de rechten van contentmakers en streamingdiensten, zoals Videoland, Netflix, viaplay, Disney en HBO, te beschermen, en overtreders kunnen rekenen op sancties, waaronder boetes. Deze maatregelen zijn niet alleen bedoeld om de rechthebbenden te beschermen, maar ook om een eerlijke markt te bevorderen waarin content op legale wijze wordt aangeboden en geconsumeerd.

De hoogte van een boete voor het gebruik van illegale IPTV-abonnementen in Nederland kan variëren en hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst van de overtreding, of het een individuele gebruiker of een aanbieder betreft, en of het een eerste overtreding is of dat er sprake is van herhaaldelijk illegaal gebruik. Voor individuele gebruikers is er niet direct een vastgesteld boetebedrag, omdat zaken rondom auteursrechtenschending vaak per geval worden bekeken.

Aanbieders van illegale IPTV-diensten riskeren daarentegen aanzienlijk hogere boetes, die kunnen oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden euro’s, afhankelijk van de omvang van de inbreuk op auteursrechten. Daarnaast kunnen er ook civielrechtelijke claims worden ingediend door de rechthebbenden, wat kan leiden tot nog hogere schadevergoedingen.

Het is belangrijk op te merken dat, naast boetes, er ook andere juridische consequenties kunnen zijn, zoals het in beslag nemen van apparatuur of zelfs strafrechtelijke vervolging in ernstige gevallen.