PNO Media wil groeien dankzij ‘witte vlekken’

In de omgeving van het Gooi is PNO Media voor velen een begrip. Het pensioenfonds dat al sinds 1947 gevestigd is in Hilversum, wil groeien en kijkt daarvoor naar de ‘witte vlekken’ in de creatieve en digitale sector. Bestuursvoorzitter José Schenkel ziet daarvoor genoeg mogelijkheden.

‘PNO Media behoort tot de middelgrote pensioenfondsen in Nederland,’ vertelt Schenkel. Dat blijkt ook uit de kerngegevens die het fonds binnenkort in zijn jaarverslag publiceert. Daarin staat onder andere dat iets meer dan 520 organisaties bij PNO Media zijn aangesloten en dat het fonds met een vermogen van ruim 7 miljard euro de pensioenen beheert van bijna 70.000 mensen. De dekkingsgraad schommelt uiteraard, maar was hoog genoeg om de afgelopen drie jaar de pensioenen te indexeren met 20 procent in totaal. Dat maakte PNO Media volgens de Geldgids tot gedeeld koploper onder de 40 grootste pensioenfondsen in Nederland.


Nieuw pensioenstelsel
Voor Schenkel is dat geen reden om tevreden achterover te leunen, want PNO Media zit zoals alle pensioenfondsen midden in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Wij gaan op 1 januari 2027 over,’ zegt ze. In het ‘oude’ pensioenstelsel beheerden de fondsen hun vermogen als één grote pot, waaruit de pensioengerechtigden hun uitkeringen kregen. In het nieuwe systeem krijgt iedereen een ‘eigen’ pensioenvermogen, waaruit het pensioen moet worden betaald. Schenkel: ‘Wij gaan die grote pot met geld dus verdelen over tienduizenden persoonlijke pensioenvermogens. Op dit moment maken we daarover afspraken met de sociale partners bij de omroep, de bioscopen en in de informatie- en kantoortechnologie branche. Ons uitgangspunt daarbij is dat niemand erop achteruit mag gaan. Als dat toch dreigt te gebeuren, dan proberen we dat zoveel mogelijk te compenseren. Al moet onze financiële situatie dat op dat moment natuurlijk wel toelaten. Een ander punt is het zogeheten ‘invaren’. De pensioenen van de mensen die al pensioen bij ons hebben opgebouwd, gaan over naar de nieuwe regeling. Dat betekent veel rekenwerk, waarvoor we nu al de voorbereidingen treffen. Bijvoorbeeld door een nauwkeurige controle van de bij ons beschikbare data. Op de achtergrond kijken de toezichthouders DNB en AFM mee hoe pensioenfondsen de overstap organiseren en uitvoeren.’


Voors en tegens
‘Een voordeel van het nieuwe pensioenstelsel is dat we minder afhankelijk worden van de rentestand, minder grote buffers hoeven aan te houden en daardoor sneller kunnen profiteren van beleggingsresultaten. Nadeel daarvan is dat als beleggingsresultaten tegenvallen de pensioenen ook eerder omlaag moeten. Al zijn er voldoende waarborgen ingebouwd om al te grote schommelingen in de pensioenen te voorkomen. Veel blijft ook hetzelfde; werkgevers en werknemers blijven samen pensioen opbouwen, dat wordt net als nu belegd door het pensioenfonds en zodra je met pensioen gaat, blijf je je leven lang een uitkering van ons ontvangen.’


Witte vlekken
Zodra het nieuwe stelsel eenmaal volledig is ingevoerd, verwacht Schenkel een herschikking van pensioenfondsen, waarbij de kleinere fondsen zullen samengaan. ‘Wij willen ook groeien, zodat de kosten per deelnemer lager worden.’ En ruimte voor groei is er zeker, vindt ze. ‘We kijken bijvoorbeeld naar de zogenoemde ‘witte vlekken’ in de creatieve en digitale sector. Daarmee bedoelen we relatief nieuwe, kleine bedrijven die nog geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers. Bijvoorbeeld omdat zij niet onder een CAO vallen, waarin een pensioenvoorziening verplicht geregeld is zoals bij de omroepen en de bioscoopbedrijven. Die witte vlekken zien we met name bij startups in de IT en game-industrie, maar ook in creatieve bedrijven waarvan er genoeg zijn in deze regio. Vaak zijn die bedrijven eerst helemaal niet bezig met zoiets als een pensioenregeling. Pas wanneer iemand in dienst komt vanuit een ander bedrijf met wel een pensioenregeling, of als ze groeien en een ondernemingsraad krijgen die vragen gaat stellen, komt dat aan de orde. Overigens valt me op dat er tegenwoordig in vacatureteksten wel vaker op de aanwezigheid van een pensioenregeling wordt gewezen. Ik denk dat dit te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij werkgevers zich zo aantrekkelijk mogelijk maken. En na het salaris is de pensioenregeling dan de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, al wordt dat nog niet door iedereen zo gezien.’


Verwante branches
PNO Media hoopt niet alleen iets te doen aan de ‘witte vlekken’ in de creatieve en digitale sector. Schenkel: ‘We richten ons ook op branches die dichtbij ons liggen, zoals uitgevers. We gaan als PNO Media geen advertenties voor onszelf zetten, maar we zijn wel actief op sociale media en we presenteren onszelf op congressen en bij adviseurs, zodat ze weten dat we bestaan en dat we verschillende pensioenregelingen aanbieden, van een basisvoorziening tot een uitgebreide regeling. Werkgevers hoeven dus niet bang te zijn dat we alleen regelingen met een gouden randje aanbieden. Maar we gaan wel voor kwaliteit en hebben een ondergrens voor waaraan een goede pensioenregeling volgens ons moet voldoen. Ook in het nieuwe pensioenstelsel. En dat werpt zijn vruchten af. We staan goed bekend, zeker in deze regio, en groeien mondjesmaat, met een paar duizend deelnemers in de laatste jaren. Op korte termijn komt daar een grote nieuwe sector bij. Ik zie dan ook nog genoeg mogelijkheden om met PNO Media zo succesvol te blijven als we in de afgelopen ruim 75 jaar waren.’

4 Comments

 1. Ai maakt dat pno media geld overhoudt. Steek het in infrastructuur. Bereid je voor op oorlog. De bruggen in Nederland staan op instorten.

    • Klopt. Berichten over voorbereiden op oorlog beginnen nu ook binnen msm te komen. Kunnen de bruggen in Nederland zwaar oorlogsmateriaal vervoeren?
     Wat vaker op X zitten opent je ogen.
     O ja wij in het westen hebben steeds minder te zeggen op de wereld. 20% westen tegen 80% de rest. Lees je ook op X. Binnenkort op msm

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Vijftig plus website: PNO Media wil groeien dankzij ‘witte vlekken’ – Vacatures, werk en klusjes voor vijftig plussers
 2. PNO Media wil groeien dankzij ‘witte vlekken’ – Pensioen Nieuws

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*