PNO Media belegt steeds minder in fossiel

PNO Media belegt alleen in  olie- en gasbedrijven die de broeikasgassen die zij uitstoten, willen verlagen in lijn met internationale afspraken.

Zo willen wij bijdragen aan het doel om meer te beleggen in bedrijven die een positieve rol spelen in de wereldwijde energietransitie. De overgebleven olie- en gasbedrijven waarin wij nog wel beleggen, zijn voorlopers in de energiesector. Deze bedrijven laten zien dat zij de energietransitie serieus nemen en willen investeren in hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonne-energie en biobrandstoffen.

Beleggingen verkopen als bedrijven niet veranderen

Ook  belegt PNO Media niet meer in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van thermische kolen en olie uit teerzand. Deze activiteiten kunnen ernstige milieuschade veroorzaken. Voor de olie- en gasbedrijven waarin we nog wel (kunnen) beleggen, geldt dat zij een plan moeten hebben voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast moeten deze bedrijven een groeiend deel van hun investeringen doen in hernieuwbare energie. Voldoen zij hieraan niet, dan zal PNO Media niet meer in deze bedrijven beleggen.

Honderden bedrijven uitsluiten van onze beleggingen

Deze stap betekent dat wij afscheid hebben genomen van grote spelers in de olie- en gasmarkt. In totaal sluit PNO Media zo’n 192 olie- en gasbedrijven bedrijven uit. Welke dat zijn kunt u vinden op onze website. In onze uitsluitingenlijst vindt u ook de bedrijven waarin wij niet beleggen omdat zij actief zijn in de productie van kolen of olie uit teerzanden, de productie van controversiële wapens, van tabak of zich onbehoorlijk hebben gedragen.

Meer bedrijven moeten hun CO2-uitstoot terugdringen

Ook bedrijven met een grote CO2-voetafdruk, zoals elektriciteitsbedrijven, vragen we om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we door samen met andere beleggers de dialoog met hen aan te gaan. PNO Media vindt dat wanneer bedrijven omschakelen naar alternatieve schonere energiebronnen, dit goed is voor het klimaat. Bovendien worden deze bedrijven daardoor minder kwetsbaar voor geopolitieke spanningen en stijgende energieprijzen.

U gaf aan de energietransitie belangrijk te vinden

We trekken op met andere beleggers om de grootste spelers in de fossiele sector aan te moedigen om te versnellen in de omschakeling naar een schonere energiemix. Bij de klimaatconferentie in Dubai eind vorig jaar was mondiaal de mening dat hiermee haast gemaakt moet worden. Bovendien bleek uit onderzoek in 2022 dat veel van de deelnemers in ons pensioenfonds klimaat ook een belangrijk onderwerp vinden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*