Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen kan van start

Gisteren is de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) ingesteld door de raad van bestuur van de NPO. De commissie staat onder voorzitterschap van Martin van Rijn.

De OGCO heeft tot taak een onderzoek in te stellen naar a) grensoverschrijdend gedrag en b) de mogelijk onderliggende systemische oorzaken daarvan, in brede zin binnen de landelijke publieke mediadienst als geheel en het programma De Wereld Draait Door in het bijzonder, maar niet uitsluitend.

Onafhankelijkheid en werkwijze
De commissie is onafhankelijk. Dit houdt onder meer in dat de samenstelling, onderzoeksvraag of onderzoeksvragen en onderzoeksmethode door de commissie worden bepaald. De OGCO laat zich adviseren door Mariëtte Hamer, de onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en zal naar eigen inzicht en behoefte andere deskundigheid betrekken bij haar werkzaamheden.

De commissie zal zich de komende periode richten op het formuleren van de onderzoeksopdracht en de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd.

Het streven is om rond de zomer van 2023 een rapport uit te brengen over de bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen. Het rapport is openbaar, met inachtneming van de geldende (privacy)regelgeving, anonimiteit en belangen van betrokkenen.

Samenstelling OGCO
De leden van de commissie zijn geselecteerd op basis van relevante expertise en ervaring. De leden zijn:

  • Prof. Dr. Naomi Ellemers, sociale en organisatiepsycholoog, Universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht;
  • Sjors Fröhlich, Burgemeester Vijfheerenlanden en tot 2013 werkzaam bij onder meer de NCRV, NOS en de NPO;
  • Prof. Mr. Femke Laagland, Kroonlid SER en Hoogleraar arbeidsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Martin van Rijn (voorzitter), voormalig minister en staatssecretaris.

Link NPO instellingsbeschikking

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*