Onderzoek: Podcastgebruik in Nederland stijgt weer

Uit een recent onderzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM) blijkt dat het gebruik van podcasts in Nederland blijft groeien. Sinds 2018 is zowel het aanbod als het gebruik van Nederlandstalige podcasts aanzienlijk toegenomen. Na een lichte daling in 2023, is het aantal podcastgebruikers in 2024 weer licht gestegen.

Toename in diverse podcastcategorieën

De stijging is te zien in verschillende categorieën van podcasts. Podcasts over specialistische onderwerpen, zoals wetenschap en technologie, zijn gestegen van 5% in 2018 naar 13% in 2024. Nieuws- en politiekgerelateerde podcasts hebben een toename gezien van 6% naar 10% in dezelfde periode. Ook lifestyle- en misdaadzakenpodcasts zijn populairder geworden, met een toename tot respectievelijk 11% en 10%. Sportpodcasts zagen een kleinere, maar nog steeds significante groei van 5% naar 8%.

In totaal gaf 31% van de respondenten aan in de afgelopen maand naar een podcast te hebben geluisterd, een stijging ten opzichte van 28% in 2023.

Jongeren blijven koplopers, maar andere leeftijdsgroepen halen in

Het onderzoek toont aan dat jongeren nog steeds de grootste groep podcastluisteraars vormen, met 62% van de 18-24-jarigen die aangeeft naar podcasts te luisteren. Echter, het gebruik onder jongeren neemt iets af, terwijl de andere leeftijdsgroepen een gestage groei laten zien. Dit suggereert dat jongeren de vroege adoptanten waren en dat podcasts nu breder geaccepteerd worden door andere leeftijdsgroepen.

Vergelijking met andere Landen

Internationaal gezien ligt het podcastgebruik in Nederland op een gemiddeld niveau vergeleken met andere Europese landen. Net als in Nederland neemt het podcastgebruik in deze landen licht toe. In de Verenigde Staten en Noorwegen blijft het podcastgebruik het hoogst.

Het volledige rapport van het CvdM biedt een uitgebreid overzicht van de trends en veranderingen in het mediagebruik in Nederland, met speciale aandacht voor de groeiende populariteit van podcasts.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*