NPO maakt begroting 2023 bekend

De NPO heeft vandaag de Begroting van 2023 gepubliceerd. De publieke omroep geeft hierin aan dat zij er meer budget voor de publieke omroep beschikbaar moet komen.

NPO meldt: ‘De afgelopen jaren zijn er concrete stappen gezet om het budget dat de NPO ontvangt steeds doelmatiger in te zetten. Uiteraard blijven we sturen op een zo doelmatige inzet van onze middelen. Wil de publieke omroep voor Nederland echter relevant blijven dan is het nodig dat meer budget voor de publieke omroep beschikbaar komt dan nu in de meerjarenafspraken met OCW is voorzien. Wij stellen vast dat nadat de afspraken over het meerjarenbudget in 2020 zijn gemaakt de situatie drastisch is gewijzigd. Het efficiency-programma wat wij in uitvoering hebben om onze kostenstijging deels op te vangen is niet toereikend om onze extra kosten te dekken.;

Naast de extra investering in on demand is het volgende NPO noodzakelijk extra inspanningen te verrichten voor nieuwe programmering, waaronder (onderzoeks)journalistiek. ‘Daarenboven zijn er extra activiteiten nodig om zorg te blijven dragen voor de veiligheid van onze journalisten en om te voldoen aan de aanvullende eisen ten aanzien van de verantwoording van onze programmering. Dit vraagt om een structurele verhoging van het minimumbudget. De onvermijdelijke prijsstijgingen die hoger zijn dan de te verwachtenprijscompensatie komen daar nog eens bij.’, aldus NPO.

Document: NPO Begroting 2023

2 Comments

  1. De NPO blijft ook in 2023 miljoenen verprutsen aan NPO3. Lekker half bakken programmeringen voor deze zender in elkaar flansen voor de jongeren die niet kijken. Lekker blijven vergaderen mensen!

    Er zijn volgens het onderzoek weer tal van onderzoeken geweest. Ik vraag me altijd af waar en met wie die onderzoeken dan zijn geweest.

1 Trackback / Pingback

  1. NPO Radio 4 krijgt nieuwe naam: NPO Klassiek - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*