Nieuwe motie voor transparantieregister bij publieke omroep aangenomen

De motie voor meer transparantie binnen de landelijke publieke omroep ingediend door de Kamerleden Martens-America (VVD) en Keijzer (BBB) die oproept tot het instellen van een transparantieregister is door de Tweede Kamer aangenomen. Dit register moet de kosten van televisie- en radioprogramma’s, uitgesplitst naar kostensoort en inclusief de bijdragen van externe producenten, inzichtelijk maken.

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fleur Gräper-van Koolwijk, heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar steun voor het initiatief uitgesproken. Zij benadrukt het belang van vertrouwen in de zorgvuldige besteding van publieke middelen en de naleving van normen en kaders, zoals die over beloningen van presentatoren.

De staatssecretaris heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de uitvoerbaarheid van de motie en zal de Kamer uiterlijk bij de komende mediabegrotingsbrief informeren over de bevindingen en mogelijke uitvoeringsvoorstellen. Dit onderzoek zal zich richten op recente ontwikkelingen binnen de omroep op het gebied van beloningen en kosteninzichtelijkheid, alsook op de juridische haalbaarheid en proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen.

De motie komt tevens op een moment waarop al stappen worden gezet om de transparantie binnen de publieke omroep te vergroten, zoals de aanscherping van het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) en de actualisering van regelgeving omtrent de gerealiseerde kosten van media-aanbod door onafhankelijke producenten.

Desondanks benadrukt Gräper-van Koolwijk dat het voorgestelde transparantieregister verder gaat dan de bestaande maatregelen en dat de implementatie ervan zorgvuldig moet worden overwogen, vooral met het oog op privacy, de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie en de onafhankelijkheid van de publieke omroep.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*