Mediawethouder Kuipers: ‘Media Park is op dit moment nagenoeg vol’

Zowel de mediabedrijven in Hilversum als de rest van de stad is veerkrachtig gebleken in de coronacrisis. Maar het vestigingsklimaat kan in sommige opzichten beter en het is belangrijk nieuw talent op te leiden en te behouden in de Mediastad. Zegt verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers, terugblikkend op een buitengewoon jaar.

Vorig jaar, toen de coronacrisis ontstond, is de gemeente Hilversum de bedrijven in de stad op verschillende manieren te hulp geschoten, vertelt Kuipers. ‘We hebben samen met andere gemeenten een aantal oproepen aan het kabinet gedaan, die zijn uitgemond in steunregelingen, ook voor zelfstandigen. We hebben meteen in het begin de middenstand geholpen, bijvoorbeeld door de precariobelasting niet te innen en, toen dat kon, grotere terrassen toe te staan. Specifiek voor de mediabedrijven hebben we ontheffingen verleend, zodat er meer mensen in de studio’s mochten komen. Daardoor konden producties doorgaan. We hebben ook voor de mediabedrijven een brandbrief naar Den Haag gestuurd, onder meer over testprotocollen en het betaalbaar houden van verzekeringen voor producties. En we hebben geld beschikbaar gemaakt voor lokale media en cultuur.’

“Mediastad zet in op IT-talent

Gerard Kuiper

‘In de mediasector hier werken veel ZZP’ers. Een groot aantal mensen kwam aan het begin van de crisis zonder werk te zitten. Die waren extra kwetsbaar en hadden meteen een groot probleem. Na de zomer is de sector gelukkig weer wat opgekrabbeld, waardoor er snel weer meer mensen aan het werk konden. In het begin hadden ongeveer 6000 mensen steun nodig, dat is gedaald naar zo’n 2000 mensen. In Hilversum zitten, dankzij de omroeporkesten en het Groot Omroepkoor, ook veel musici. Veel van hen zijn ZZP’er of staan deels op de loonlijst. Zij hebben veel moeite gehad om hun weg te vinden en zijn noodgedwongen ook op zoek gegaan naar werk in andere sectoren en dat is logisch. Sommigen zijn bijvoorbeeld gaan werken als pakketbezorger. Ik vind het knap dat ze dat soort oplossingen vonden, bereid waren om van alles aan te pakken. En ik hoop dat ze niet voor de muziek verloren gaan. Corona heeft de meerwaarde aangetoond van onze media- en cultuursector.’

Digitale transitie
De coronacrisis heeft ook andere gevolgen gehad voor de Mediastad. Kuipers: ‘Het heeft bijvoorbeeld de digitale transitie versneld. Bedrijven zoals NEP en United ondersteunen nu onder meer digitale congressen, ook internationaal. Dat doen ze zeer professioneel, dit is echt een kans gebleken voor de sector. Er wordt ook meer ingezet op het gebruik van Artificial Intelligence voor mediaproducties. Daar wil Hilversum een bijdrage aan leveren, de Mediastad is een logische partner in de digitale transitie.’

Kuipers realiseert zich, dat opleidingen daarvoor van groot belang zijn. ‘We willen het Media Park goed neerzetten als Mediacampus. Er lopen al veel stagiaires rond, het is belangrijk om talenten te behouden. Wij kunnen helpen om goede randvoorwaarden te scheppen. Bij mediabedrijven is grote behoefte aan IT’ers. Om daarin te voorzien, is er onder meer het omscholingstraject Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam. Een aantal bedrijven op het Media Park biedt de mensen die deze opleiding volgen een baangarantie. En de Hogeschool van Amsterdam maakt samen met de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam een laboratoriumomgeving rond Artificial Intelligence.’

De toekomst van Hilversum Media Park

Ruimte en commitment
In het rapport ‘Economisch perspectief 2040’, dat de gemeente Hilversum heeft laten maken om een Omgevingsvisie te kunnen opstellen, staat ook een aantal bedreigingen voor de Mediastad opgesomd. Zo is de bereikbaarheid een probleem, net als ruimtetekort, waardoor het vestigingsklimaat nadelig wordt beïnvloed. Kuipers: ‘Het rapport maakt onderscheid in locaties. Er is een tekort aan passende ruimte voor mediabedrijven. Zo zit het Media Park op dit moment nagenoeg vol, terwijl er steeds vaker bedrijven komen die zich graag in Hilversum willen vestigen. De bedrijventerreinen doen het niet slecht, al gaat het in de ene sector beter dan in de andere. Er is wel ruimte nodig om bedrijven te laten groeien. In het ‘stedelijk weefsel’ zit nog veel verborgen ruimte. We kunnen meer verdichten en eventueel hoger bouwen. Je moet per gebied goed bekijken waar dat wel en waar dat niet kan, er is geen generieke oplossing. We zullen keuzes moeten maken. Als je woningen bouwt, gaat dat ten koste van de ruimte voor bedrijven. Dat betekent dus minder banen. Dat moet je goed afwegen.’

Mediawethouder Kuipers: ‘Het Media Park is nagenoeg vol’

Hetzelfde geldt volgens de wethouder als het gaat om de bereikbaarheid, de mobiliteit. ‘Mijn collega-wethouder Annette Wolthers is met de stad in gesprek gegaan over dit onderwerp. Dat heeft een serie mogelijke oplossingen opgeleverd, waaronder een tunnel onder de hei (tussen de A-1 en Hilversum, BN). Dat ligt gevoelig, er is al jaren discussie over tunnelplannen. De politiek zal een keuze moeten maken. Wil je uiteindelijk geen tunnel, dan is het gevolg dat er geen complete oplossing voor de mobiliteitsproblemen is.’

Kuipers maakt zich geen grote zorgen over de aantrekkingskracht van Hilversum, zeker niet als het om de mediasector gaat. ‘Talpa is terug in Hilversum en de NPO haalt een aantal grote talkshows terug uit de Westergasfabriek in Amsterdam. We hebben hier een goed ecosysteem. Bedrijven die op het Media Park gevestigd zijn, hebben een langjarig commitment om er te blijven. Er vindt veel innovatie plaats in de sector, dat gaat gepaard met groei van werkgelegenheid. Zo zoekt NEP nu 150 nieuwe mensen voor hun innovatie tak. Het Media Park heeft enige tijd geleden een nieuwe eigenaar gekregen, die de huurcontracten met de grote huurders langjarig heeft verlengd en we hopen binnenkort meer te horen over hun toekomstplannen. Daarnaast hebben we binnen de gemeente nog ruimte voor veranderingen en nieuwkomers. Werf35 is een geweldige creatieve hotspot en we zijn bezig de Kerkbrink te ontwikkelen als mediaplein. De toekomst ziet er goed uit.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*