Onderzoek: Slecht vestigingsklimaat kostte Mediastad afgelopen decennium 4.600 tot 9.700 banen

Door een slecht vestigingsklimaat en structureel ruimtetekort is Mediastad Hilversum afgelopen 10 jaar zo’n 4.600 tot 9.700 nieuwe banen misgelopen. Dat blijkt uit het rapport Economisch Perspectief 2040 ontwikkeld door Ecorys, BVR en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in opdracht van de gemeente Hilversum.

Vestigingsklimaat is de grote boosdoener, met name door structureel ruimtetekort. Hoewel Hilversum een goed portfolio heeft met sterke sectoren zoals Media & ICT, wordt de economische vitaliteit in Hilversum hard geremd door een slecht vestigingsklimaat. Het slechte vestigingsklimaat heeft meerdere oorzaken. De matige bereikbaarheid van Hilversum is één van de oorzaken. De allerbelangrijkste is echter het structurele tekort aan ruimte voor bedrijvigheid. Daardoor kunnen nieuwe ondernemingen lang niet altijd landen in Hilversum en hebben bestaande bedrijven geen ruimte om uit te breiden. Met als gevolg dat er relatief weinig snelgroeiende bedrijven zijn in de gemeente én dat veel bedrijven de gemeente verlaten. Hilversum is hierdoor naar schatting zo’n 4.600 tot 9.700 nieuwe banen misgelopen in de afgelopen tien jaar.

Geadviseerd wordt om door te ontwikkelingen in de Media, ICT en zorg. Daarnaast dient de kennisintensiteit gestimuleerd te worden en het het aanbod van werkplekken vergroot, door oa functiemenging en verdichting op informele werklocaties, verdichting met een bouwhoogte boven de boomgrens, meer flexibiliteit voor ondernemers om een bedrijfsvestiging aan huis te hebben, zonder het groene karakter van Hilversum uit het oog te verliezen.

Ook wordt er opnieuw geadviseerd om het Media Park door te ontwikkelen tot high tech campus, met werken, wonen en verblijfskwaliteit. Er moet volgens de adviseurs ook stadsbreed meer belevingswaarde worden gecreëerd.

3 Comments

  1. Helaas het zoveelste onderzoek.
    Mijn geboortedorp Hilversum heeft zolang als ik weet een probleem met de bereikbaarheid. Toen ik nog werkte stond ik ook “uren” in de file vanaf Laren. En als je die toegangsweg niet beter maakt zal het altijd zo blijven.

  2. Lijkt mij veel beter om al het mediagebeuren te verhuizen naar Almere. De bedrijvigheid blijft in het hele Gooi achter door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden omdat natuur (Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat), wonen en recreatie terecht het grootste deel van de ruimte hebben ingenomen. Bouwen boven de boomgrens gaat niet gebeuren. Zie het recente echec in Hilversum met de begerende blik naar de Metropool Regio Amsterdam.

1 Trackback / Pingback

  1. Mediawethouder Gerard Kuipers: 'Het Media Park op dit moment nagenoeg vol' - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*