Media speelt cruciale rol in topsport

De recent gepubliceerde “Internationale Verkenning Topsport en Media”, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), werpt een gedetailleerd licht op de wisselwerking tussen media en topsport in vijf landen. Het rapport, dat de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Japan analyseert, benadrukt de cruciale rol van media in het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport.

Kernpunten uit het rapport:

  • Maatschappelijke waarde van topsport: Topsport heeft grote maatschappelijke waarde, ongeacht de mate van overheidsbetrokkenheid. Publieke en commerciële partijen kunnen beide bijdragen aan de zichtbaarheid en populariteit van sport, afhankelijk van de historische, politieke en culturele context van een land.
  • Mediaorganisatie en bereik: De manier waarop media zijn georganiseerd, heeft directe invloed op de toegankelijkheid en populariteit van topsport. Publieke omroepen spelen een belangrijke rol in het uitzenden van nationale en internationale sportevenementen, terwijl commerciële zenders zich richten op grote competities. De opkomst van streamingdiensten en sociale media draagt bij aan een toename van kijkcijfers en betrokkenheid van fans.
  • Sociale media en branding: In de Verenigde Staten speelt sociale media een steeds belangrijkere rol voor topsporters en sportcontent. Sportfederaties en atleten gebruiken sociale media om niet alleen sportgerelateerde inhoud, maar ook sociaal-maatschappelijke initiatieven te delen, wat de betrokkenheid van een breed publiek vergroot.
  • Zichtbaarheid van vrouwensporten: In Zweden heeft de publieke omroep SVT succesvol beleid gevoerd om de zichtbaarheid van vrouwensporten te vergroten door een 50/50 dekking van mannen- en vrouwensporten. Dit heeft geleid tot een significante toename in de populariteit en economische waarde van vrouwensporten.

Internationaal

Het rapport bevat casestudies die de verschillende benaderingen van media en topsport in de onderzochte landen illustreren. In Duitsland speelt het ‘free-to-watch’ uitzenden van sportevenementen een belangrijke rol bij het stimuleren van sportparticipatie, terwijl ‘pay-to-watch’ voordelig blijkt voor grote sporten zoals voetbal. In het Verenigd Koninkrijk tonen sportorganisaties maatschappelijke betrokkenheid door lokale gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen.

Aanbevelingen

Het rapport concludeert dat de maatschappelijke waarde van topsport in Nederland kan worden vergroot door betere samenwerking tussen publieke en private mediapartijen en door beleidsmaatregelen die de zichtbaarheid van minder bekende sporten en vrouwensporten bevorderen. Hoewel de invloed van de overheid op de relatie tussen media en topsport beperkt is, kan gerichte ondersteuning en stimulering van initiatieven een positieve impact hebben.

Toekomst

Ecorys en het Ministerie van VWS benadrukken dat verder onderzoek nodig is om de inzichten uit dit rapport om te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Dit zou bijdragen aan de bredere doelstellingen van het ministerie op het gebied van sport, media en maatschappelijke waarde.

Voor meer informatie en toegang tot het volledige rapport, bezoek de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*