Laatste week Boulevard voor Winston Gerschtanowitz

Wins­ton Ger­sch­t­ano­witz pre­sen­teert deze week voor het laatst RTL Bou­le­vard. De pre­sen­ta­tor heeft bij SBS een con­tract voor drie jaar ge­te­kend.

Op de zen­der gaat hij gro­te stu­dio­pro­gram­ma’s pre­sen­te­ren zo­als ’Wat vindt Ne­der­land?’ en ‘Men­sen­ken­nis’. De show ’Wat vindt Ne­der­land’ draait om de me­ning van land­ge­no­ten over uit­een­lo­pen­de, ac­tu­e­le za­ken. In ‘Men­sen­ken­nis’ moe­ten BN’ers het ge­drag in­schat­ten van men­sen die in on­ver­wach­te si­tu­a­ties wor­den ge­bracht. Wins­ton: „Bij RTL heb ik heel lang RTL Bou­le­vard ge­daan, dat had ik nog lang kun­nen doen. RTL is in ver­ge­lij­king met SBS luxe in­ge­richt: er zijn veel pre­sen­ta­to­ren zon­der vast pro­gram­ma.’’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*