Kamervragen D66-Kamerlid Kees Verhoeven over kijkcijferscommercie bij NPO

D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft een serie Kamervragen (zie onderaan het artikel) ingediend na het verschijnen een artikel in NRC waarin Shula Rijxman (lid van het tweekoppig bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep) en Frans Klein (directeur TV bij NPO) plannen uitvouwden over de toekomst van de NPO. Verhoeven stelt ook vragen over het recente aangekondigde NPO beleidsplan waarin werd gezegd dat de NPO het ‘anders wil doen’.

Spreekbuis.nl publiceert als eerste de serie Kamervragen en sprak met de D66-mediawoordvoerder.

Kees Verhoeven: ‘De NPO en NOS hebben de neiging om alles wat binnen de kerntaken hoort wel op internet te doen, maar niet op radio en televisie’

“Dat artikel in NRC is inderdaad de aanleiding voor mijn Kamervragen”, zo zegt Kees Verhoeven.

Een van de plannen is dat succesvolle programma’s meer ruimte krijgen, zo staat in het artikel. Kijkcijfers worden leidend, zo lijkt het.

“Ik wil niet dat de NPO aan kijkcijferscommercie gaat doen. Anders gezegd: ze moeten zich niet laten leiden door kijkcijfers.”

De NPO wil het aantal websites rond programma’s volgend jaar drastisch terugbrengen. ‘Sites die minder dan 100.000 bezoekers per maand trekken worden geschrapt. Van de circa 600 websites blijven er 50 over’, zo zei Frans Klein.

Het lijkt alsof ook hier ‘kijkcijfercommercie’ wordt toegepast; de websites met de meeste bezoekers blijven over. Terwijl minder bezochte websites die misschien juist wel aan de kerntaken voldoen, maar waarvoor geen plek is in de reguliere programmering, verdwijnen. De VPRO – die bij monde van VPRO-directeur Lennart van der Meulen fel tegen het idee van de NPO is om zoveel mogelijk de content van alle publieke omroepen onder één merk plaatsen – heeft, denk ik, juist websites gemaakt omdat zij programma ideeën blijkbaar niet meer kwijt kunnen in de tv- en radioprogrammering, die op kijkcijfers gebaseerd is.

“Dat is een goed punt, maar heeft wel twee kanten. Ik ben tegen een enorm aantal websites, het is goed dat er wordt gebundeld. Maar, de NPO moet niet alleen kijken naar bezoekersaantallen, maar zeker ook of websites voldoen én de kerntaken versterken. De NPO en NOS hebben de neiging om alles wat binnen de kerntaken hoort wel op internet te doen, maar niet op radio en televisie.”

———

De schriftelijke vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de plannen van de NPO.

1

Wat is uw reactie op het bericht ‘Te veel oude kijkers? Tv-programma weg’? (1)

2.

Hoe beoordeelt u het voornemen van de NPO dat programma’s ‘die niet lopen’, sneller ‘van het scherm’ moeten en dat succesvolle programma’s ‘meer ruimte krijgen’?

3.

Hoe beoordeelt u deze nieuwe aanpak in het licht van uw eerdere uitspraken dat het bij de publieke omroep ‘niet alleen draait om kijkcijfers’ en dat de publieke omroep ‘ook de ruimte moet krijgen mooie programma’s te maken waar misschien iets minder mensen naar kijken (2)

4.

Hoe beoordeelt u de uitspraken van de directie van de NPO dat ‘amusement geen discussie is’, en dat dit gewoon kan blijven, omdat het ‘slechts een vorm is’? Bent u bereid het gesprek hierover aan te gaan met de NPO aangezien dit haaks staat op uw beleidsvoornemen tot het aanscherpen van de taakopdracht en een meer onderscheidende publieke omroep? (3)

5.

Hoe beoordeelt u het voornemen van de NPO dat er minder opinie- en debatprogramma’s kunnen worden gemaakt, omdat er daar al ‘vijf of zes’ van zijn? Bent u bereid ook hierover het gesprek aan te gaan met de NPO aangezien dit haaks staat op uw beleidsvoornemen tot het aanscherpen van de taakopdracht en een meer onderscheidende publieke omroep?

6.

Deelt u de opvatting dat deze nieuwe aanpak van de NPO zal leiden tot kijkcijferprogrammering en verdere commercialisering van de publieke omroep, hetgeen haaks staat op uw voornemen tot het aanscherpen van de taakopdracht en een meer onderscheidende publieke omroep?

7.

Is deze nieuwe aanpak van de NPO waarbij de nadruk ligt op kijkcijfers een gevolg van het doel de eigen inkomsten van de publieke omroep te vergroten? Met andere woorden, wordt de inhoud van de programmering op deze manier niet ondergeschikt gemaakt aan het commerciële belang?

8.

Kunt u toelichten hoe deze nieuwe aanpak van de NPO zich verhoudt tot uw beleidsvoornemen de pluriformiteit en creatieve competitie, die leidend zouden moeten zijn in de programmatische keuzes van de publieke omroep, te vergroten?

1) NRC Handelsblad, woensdag 8 april.

2) Uitspraken tijdens Wetgevingsoverleg Media, 24 november 2014, Tweede Kamer vergaderjaar 2014-2015, 34000-VIII-76, pagina 55.

3) NRC Handelsblad, woensdag 8 april, ‘Nu gaat de kijker het merken’.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*