Kabinet verlengt concessie NPO met twee jaar

Het demissionaire kabinet heeft besloten de huidige vergunning van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met twee jaar te verlengen, bevestigen bronnen in Den Haag naar aanleiding van berichtgeving door RTL. Dit besluit komt overeen met de aanbevelingen van het Adviescollege Publieke Omroep onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel, die in september een kritisch rapport uitbracht over de toekomst van de publieke omroep.

Volgens het rapport van het adviescollege dient de NPO aanzienlijke veranderingen door te voeren, waarvoor aanpassingen in de Mediawet en de oprichting van een Autoriteit Publieke Media noodzakelijk zijn. Gezien de huidige concessie afloopt op 31 december 2026, acht het college de resterende tijd te kort om deze wijzigingen zorgvuldig te implementeren. Het kabinet lijkt deze redenering te volgen en zal naar verwachting morgen tijdens de ministerraad formeel besluiten tot verlenging van de concessie.

De uitbreiding biedt de NPO en de betrokken partijen meer tijd om het concessiebeleidsplan voor te bereiden, dat eens per vijf jaar ingediend moet worden en de basis vormt voor de toekomstige programmering op de publieke zenders. Het Adviescollege stelt voor om het aantal ledenomroepen binnen de NPO te reduceren van tien naar maximaal zes, als onderdeel van een bredere strategie om het omroepbestel te moderniseren.

De reactie van de NPO op het nieuws onderstreept het belang van de verlenging: “Dit geeft ons de benodigde ruimte en rust om het omroepbestel te moderniseren. Na deze periode zullen we, zoals gebruikelijk, een nieuw concessiebeleidsplan indienen voor de volgende vijf jaar.”

Het kabinet en de NPO staan dus aan de vooravond van significante hervormingen, die mede worden beïnvloed door de standpunten van de momenteel formerende partijen ten aanzien van de toekomst van de publieke omroep in Nederland.

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*