Jacobine Geel 20 jaar op tv

Geel. Met dat programma begon Jacobine Geel haar televisie-carrière in 1999 bij de IKON. Sinds 2002 werkt ze voor de NCRV waar ze Heilig Vuur, Schepper & Co, De Grote Bijbelquiz en nu ‘Jacobine’ presenteert. In twintig jaar is er veel veranderd, maar Jacobine blijft één van Nederlands bekendste protestanten. KRO-NCRV viert dit najaar haar televisiejubileum.

Jacobine Geel (Amsterdam, 1963) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en werd in 1997 bekend bij het grote publiek door het winnen van de preekwedstrijd van dagblad Trouw. Ze werd daarna hét gezicht van de IKON en verzorgde ze voor de NOS het commentaar bij kerkelijke vieringen in het leven van het Koninklijk Huis.

In 2002 maakte Jacobine de overstap naar de NCRV, later KRO-NCRV. Ze presenteerde in de loop der jaren diverse programma’s. De rode draad vormden de wekelijkse gesprekken aan haar tafel, eerst onder de titel Schepper & Co en sinds enkele jaren onder haar eigen naam: Jacobine. ‘Ik ben een theologe uit nieuwsgierigheid: wat drijft mensen ten diepste in wat ze denken en doen, hoe wikken en wegen ze, wat is hun inspiratie, hun troost, wie is hun God – die vragen boeien mij. Ik vind het heel bijzonder dat ik vanuit die nieuwsgierigheid al twintig jaar met mensen in gesprek mag over de vele vaak existentiële thema’s die zich in hun leven en in de samenleving aandienen.’ 

Jacobine is een duizendpoot. Sinds zes jaar combineert ze haar televisiewerk met het voorzitterschap van GGZ Nederland, en enkele andere bestuurlijke functies. Maar ook schrijft, spreekt en preekt ze nog regelmatig.

Jubileum
Dit najaar zal KRO-NCRV aandacht besteden aan het televisiejubileum van Jacobine op televisie en online. Vanaf 7 september is Jacobine weer elke zaterdagmiddag te zien op NPO 2. Ze praat in het nieuwe seizoen onder andere met mensen uit de Bible Belt naar aanleiding van het verrassend grote succes van de tentoonstelling Bij ons in de Bible Belt, in het museum Catharijneconvent. Wat is hun identiteit en waar staat die onder druk? Verder gaat Jacobine in gesprek met onder andere filosofe Stine Jensen over de verleidingen en de gevaren van moderne spiritualiteit. Met burgemeesters Ahmed Marcouch van Arnhem, Jos Wienen van Haarlem en  Gerd Leers van Brunssum diept ze de betekenis van vrijheid anno 2019 uit, naar aanleiding van de bevrijding nu bijna 75 jaar geleden.


Jacobine, vanaf 7 september iedere zaterdag 

1 Comment

  1. Als oprecht ongelovige heb ik natuurlijk toch een geweten en behoefte aan spiritualiteit en geestelijke bezinning. Ik sta erg argwanend tegenover religies en betwijfel vaak de integriteit van sommige kerkelijke leiders. Ik denk weleens: “hoe strenger het geloof, des te kwader het geweten.” De bijdragen van Jacobine Geel daarentegen neem ik heel serieus. Het ter discussie stellen van dogma’s en dwingende praktijken spreekt mij bijzonder aan. Hoewel ik zelf niet in een fysiek, persoonlijk en al omvattend Opperwezen geloof, acht ik de bezinning op het niet stoffelijke, het primaat van de natuurwetenschappelijke, economische en sociaal technocratische wereldbeschouwing vanuit een Goddelijke inspiratie best interessant en waardevol. Ik zelf sta een soort actueel sociaal democratische mens- en maatschappijvisie voor en ben fel gekant tegen het neoliberalisme. Ik beschouw oprecht gelovige individuen en instituten als mijn bondgenoten in de strijd tegen onverschilligheid, gemakzucht, hebzucht, competitie-, concurrentie en competentiedwang en manipulatief machtsmisbruik. Jacobine Geel mag voor mij nog eens 20 jaren een bijdrage blijven leveren aan het debat over de verhouding tussen vrijheid, verantwoordelijkheid, verontwaardiging en verzoeningsbereidheid.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*