Het Commissariaat voor de Media tevreden over NICAM

Het Commissariaat voor de Media heeft staatssecretaris Uslu laten weten positief te zijn over de in 2021 ontplooide activiteiten en behaalde resultaten van NICAM.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de door het NICAM aangeleverde rapport Kijkwijzer Interne Kwaliteitsbewaking 2021.

Het Commissariaat is van oordeel dat het NICAM met de rapportage over 2021 op correcte wijze uitvoering heeft gegeven aan het convenant. Alle onderdelen waarover moet worden gerapporteerd, komen in de rapportage aan bod. Ook zijn de onderdelen voorzien van een passende en begrijpelijke onderbouwing.

Als de verstrekte informatie vragen opriep of het Commissariaat behoefte had aan aanvullende informatie, is het NICAM gevraagd om een toelichting. Deze toelichting heeft het NICAM naar tevredenheid van CvdM gegeven. Het is volgens CvdM duidelijk dat de kwaliteit en effectiviteit van het Kijkwijzersysteem hoog op de agenda van het NICAM staan en op verschillende manieren worden gecontroleerd en gewaarborgd. Hiermee wordt volgens hen een deugdelijk functioneren van Kijkwijzer verzekerd.

Het Commissariaat meldt: ‘De rapportage van het NICAM maakt duidelijk dat het Kijkwijzersysteem een effectief middel vormt om (ouders van) jeugdige kijkers te waarschuwen voor mogelijk schadelijke content. Het biedt ouders en jeugdigen daarmee een ge├»nformeerde en veilige kijkervaring. Daarmee vormt Kijkwijzer een belangrijk onderdeel van het Nederlandse (en deels ook het internationale) mediagebruik. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de inspanningen die het NICAM verricht om de kwaliteit van het systeem te waarborgen. Dat neemt niet weg dat zich steeds nieuwe uitdagingen voordoen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo en confronteren het NICAM met situaties waarbij een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van het Kijkwijzersysteem. Het Commissariaat volgt deze ontwikkelingen met belangstelling in de wetenschap dat het beheer en de permanente doorontwikkeling van Kijkwijzer bij het NICAM in goede handen zijn.’

Metatoezicht op NICAM

Het Commissariaat voor de Media is belast met het uitoefenen van metatoezicht op de activiteiten die het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) ontplooit om het effectief functioneren van het Kijkwijzersysteem te waarborgen. NICAM rapporteert jaarlijks aan het Commissariaat over een aantal specifieke punten aan de hand waarvan de toetsing in het kader van het metatoezicht plaatsvindt. Het Commissariaat brengt van deze toetsing op zijn beurt verslag uit aan de staatssecretaris Cultuur en Media.

https://www.kijk.nl/brands/veronica-tv

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*