GfK Trends onderzoek: podcastgebruik neemt licht toe

De behoefte aan instant gratification neemt toe. De verdere digitalisering van het medialandschap voorziet in de behoefte van de consument om zelf te kunnen kiezen wat er wanneer wordt geconsumeerd. Hoewel Nederlanders zich meer dan in 2021 zorgen maken over de negatieve gevolgen van schermtijd, laat de gemiddelde gebruiksduur voor veel online platformen een stijging zien. Dit geldt ook voor de digitale vormen van magazines lezen. Maar ook de leestijd van papieren versies stijgt.

Deze resultaten blijken uit de nieuwste editie van GfK Trends in digitale media dat op 30 januari jl. is gepubliceerd. Het onderzoek is in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd, waaronder Magazine Media Associatie (MMA). Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het onderzoek geeft tevens inzicht in opkomende ontwikkelingen in digitale media.

Lezen magazines

Het lezen van content die magazinemerken op digitale platformen (app/website/pdf) verspreiden, is vergelijkbaar met 2021. Momenteel leest 19% van de Nederlanders magazine content (web/app/digitale kopie) via de smartphone. Dit is een stijging t.o.v. 2021. De smartphone is het meest gebruikte device om magazine content digitaal te lezen. 16% leest website van magazine via PC/laptop, 13% leest digitale kopie via PC/laptop en 14% leest magazine content via de tablet. Verder komt 40% wel eens in aanraking met magazinemerken op social media. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar (36%).

Gebruiksmomenten magazinevormen

De piek in het gebruik van magazines bevindt zich in de (na)middag/vroege avond. Dit geldt zowel voor de papieren als digitale vormen. Tijdens het weekend worden beide vormen meer verspreid over de dag gelezen.

Redenen mediagebruik

De belangrijkste redenen voor mediagebruik zijn ‘op de hoogte zijn van actualiteiten’ en ‘contact met sociale omgeving’, gevolgd door ‘vermaak’ en ‘ontspanning’. Deze mediabehoeften vervult men vooral door nieuws volgen, socials en streaming. Magazines scoren hoog op ‘houdt mij op de hoogte van actualiteiten’ en ‘informeert mij over onderwerpen die mij interesseren’.

Tijdsbesteding magazines

De meeste tijd wordt besteed aan het lezen van papieren magazines. Gemiddeld is dit 76 minuten per week. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar (71 minuten) Aan de diverse digitale vormen (website of digitale kopie) wordt gemiddeld per vorm 1 uur tot een half uur besteed. De tijd die besteed wordt aan het lezen van digitale vormen van magazines is ook gestegen.

Gebruiksfrequentie digitale magazinevormen

Website/app bezoek van magazines is de meest gebruikte digitale vorm. Van de magazinelezers bezoekt 30% enkele keren per maand een website/app via laptop/pc, 29% doet dit via de tablet en 31% via een smartphone. Een kwart (25%) van de magazinelezers leest enkele keren per maand een digitale kopie van een magazine op de smartphone, 21% doet dit via de PC/laptop en 28% via de tablet.

Overige highlights

Bezit apparaten: Smartphone blijft het apparaat met de hoogste penetratie (95%). De licht stijgende tendens zet zich voort. Het bezit van tablets is gedaald (65% bezit tablet). De smartwatch is het apparaat met de grootste groei. Inmiddels heeft een derde een smartwatch. De penetratie is het hoogst onder jonge doelgroep. Het bezit van Smart TV, Smart speaker en gameconsoles is na een stijgende trend in 2022 gestabiliseerd. Het bezit van de mediaspeler is al een aantal jaren stabiel.

Communicatievormen: De meeste communicatievormen (bellen, chatten/appen, videobellen, social media, SMs’en) zijn stabiel ten opzichte van 2021, social media lijkt iets gedaald.

Gebruik smart devices: Bekendheid/gebruik van virtuele assistenten is nagenoeg stabiel. 32% van de Nederlanders gebruikt weleens een virtuele assistent.

Gebruik podcasts: het luisteren naar podcasts neemt licht toe, van 36% naar 37%. Nieuws & actualiteiten blijft het meest beluisterde thema voor podcasts

Gebruik van functionaliteiten: In 2022 is de smartphone minder gebruikt voor het nieuws volgen en is een dalende trend zichtbaar voor chatten en sms’en. De tablet wordt minder gebruikt voor email, social media en volgen van nieuws.

Vertrouwen veiligheid data/persoonsgegevens: Na een lichte daling in 2021 lijkt de Nederlandse bevolking in 2022 weer meer vertrouwen te hebben in de aanbieders en content van online media.

Schermtijd: Er bestaan toenemende zorgen over negatieve gevolgen van schermtijd op gezondheid en sociaal gedrag. 53% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) vindt dat zij teveel naar een beeldscherm kijken. 36% is bewust bezig met het verminderen van de schermtijd. 29% maakt zich zorgen om de gevolgen van schermtijd voor de gezondheid.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.343 Nederlanders meegewerkt van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De steekproef is representatief voor 14.675.265 internetters. Er zijn extra respondenten geworven in de leeftijdscategorie 13-17 jaar voor een sterker fundament voor uitspraken m.b.t. jongeren. De meting van december 2022 is de zeventiende editie van het onderzoek.

De belangrijkste resultaten voor magazinemedia zijn samengevat in deze presentatie:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*