Failliet VoetbalTV wint rechtszaak van Autoriteit Persoonsgegevens

VoetbalTV heeft de rechtszaak die het tegen de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft aangespannen gewonnen. Vandaag heeft de bestuursrechter de inmiddels failliet verklaarde startup in het gelijk gesteld en de opgelegde boete vernietigd.

De AP startte in december 2018 een onderzoek tegen VoetbalTV wat resulteerde in een boete van EUR 575.000 en een verbod tot het verder uitrollen van het gehanteerde businessmodel.

“Uiteraard zijn we blij dat de bestuursrechter ons in het gelijk heeft gesteld. Achteraf is het echter betreurenswaardig dat VoetbalTV, de aangesloten leden en de fans van ons platform slachtoffer zijn van deze situatie. Het langlopende onderzoek van de AP en haar werkwijze hierbinnen hebben er mede toe geleid dat een innovatief en populair initiatief naar nu blijkt onnodig tot een einde is gekomen. Wij gaan nu kijken naar de mogelijkheden die dit vonnis ons biedt en welke betekenis dit heeft voor de toekomst van VoetbalTV”, aldus Maarten Hoffer, de CEO van VoetbalTV.

In de procedure tegen VoetbalTV heeft de AP eerder gesteld dat de verwerking van persoonsgegevens door VoetbalTV onwettig was op basis van het ‘gerechtvaardigd belang’, een van de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in de AVG. Volgens VoetbalTV en verschillende deskundigen stond de uitleg van de AP van het gerechtvaardigd belang haaks op de eerdere uitspraken van de AP, jurisprudentie én uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uit de uitspraak vandaag blijkt dat de bestuursrechter zich ook niet kan vinden in de uitleg en interpretatie die de AP geeft aan het begrip ‘gerechtvaardigd belang’, waardoor VoetbalTV in het gelijk is gesteld.

Het businessmodel van VoetbalTV bestaat uit het maken van automatische videoregistraties van amateurvoetbalwedstrijden. Via het videoplatform konden spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans hun voetbalmomenten bekijken en delen. VoetbalTV kreeg gedurende de procedure van de AP veel steun van de 150 amateurverenigingen die aangesloten waren bij VoetbalTV.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*