Arjan Lock (EO): Omroepen moeten zich opnieuw bewijzen

We spreken elkaar in de week dat ex-hoofdredacteur Hans Laroes van het NOS-journaal in de Volkskrant een pleidooi houdt om de publieke omroep als hopeloosverouderd gebouw tot de grond toe af te breken en weer opnieuw op te bouwen. Mijn interviewgast hoeft er niet lang over na te denken. Dat is echt een boomer-opmerking’, zegt hij. Ik woon in Amersfoort. Op plekken waar monumentale huizen zijn afgebroken staat nu gruwelijk lelijke nieuwbouw’. Daar waar met zorg en liefde werd gerestaureerd ademt de stad trots en tevredenheid. Zo kijkt hij ook naar het omroepbestel. ‘Er moet een frisse wind doorheen, maar gooi de boel niet plat!’

Het is het antwoord van Arjan Lock, voorzitter van de Raad van Bestuur van de EO, de omroep die bij de laatste fusiegolf van omroepen de keuze maakte om zelfstandig te blijven en dicht bij de oorspronkelijke opdracht. Het heeft de EO in financiële zin veel gekost, zegt hij. De omroep moest voor behoud van de principes een aanzienlijk deel van het budget inleveren. Maar waar de fusieomroepen aan kleur verloren door zich met heel wat meer geld en een populaire programmering op een zo groot mogelijk publiek te richten, bleef de Evangelische Omroep met zijn kernboodschap goed zichtbaar. ‘Uiteindelijk heeft het de EO meer opgeleverd dan gekost’, luidt de slotconclusie.

Ik heb met hem afgesproken omdat hij als voorzitter van het College van Omroepen gezicht moet geven aan de wederopbouw van de in nood verkerende publieke omroep. Ik verwacht dus dat we nog veel van hem zullen horen, hoewel zijn bijdrage aan de openbare discussie zich tot nu toe kenmerkte door verzoenende termen, waarin vaak het woordje ‘samen’ voorkomt. Te veel domineestaal heb ik in een van mijn columns geschreven. Hij moet er om lachen. ‘Die opmerking staat niet tussen ons in, hoor’, zegt hij. Ook zelf vindt hij dat de tijd van een zalvende toon voorbij is. De publieke omroep, een machtige organisatie met een budget van om en nabij de 1 miljard, blinkt tot nu toe niet uit in succesvol reputatiemanagement. De omroepdirecties zijnonzichtbaar in de publieke discussie, ze reageren in de ogen van kritische volgers van het bestel niet of te laat op actuele ontwikkelingen.

‘Het ontbreekt niet aan zelfkritiek, we zijn te bescheiden’

Hij beaamt het, maar schrijft het toe aan een te grote bescheidenheid, het ontbreekt niet aan zelfkritiek. ‘We schuiven onszelf niet graag naar voren’, zegt hij. Maar de tijd van pappen en nathouden is voorbij, zo geeft hij toe. Jarenlang onduidelijk politiek beleid heeft het omroepbestel uitgehold en de omroepen hebben daar tot nu toe geen goed antwoord opweten formuleren. ‘De grens is bereikt’, zegt hij. ‘We hebben offers gebracht. Er is ons door de politiek een systeem opgedrongen dat niet werkt en dat heeft de omroepen bijna de kop gekost’. Hij voorspelt dat er een andere wind gaat waaien.

TV: Ik vraag me af met wat voor gemoedstoestand je elke morgen naar je werk gaat?
Als een dankbaar mens

TV: Niet met het idee, ik ga naar een zinkend schip?
Absoluut niet!

TV: Waar haal je dat optimisme vandaan?
Ik ben een kind van het publieke bestel. Ik hou ervan, ik ben er groot in geworden en ik geloof dat een stevig publiek bestel voor onze democratie van hele grote waarde is.

TV: Is het nog wel zo’n stevig bestel?
Dat zie je alleen al aan het publiek dat er gebruik van maakt.

TV: Hoe kijk je naar de mensen die afhaken?
Het is altijd een zorg dat we niet de totale Nederlandse bevolking bereiken en daar moeten we iets aan doen. Maar het stáát dat we, ook vergeleken met andere Europese landen, een supergoed, creatief, inhoudelijk sterk publiek bestel hebben.

TV: Onlangs was er in de tweede kamer een stevig debat over de publieke omroep met veel twijfels over de toekomst. Dat zag er niet zo florissant uit. De PVV noemde de publieke omroep een ‘nutteloos ding’. Uit de samenleving kwam weinig steun.
Natuurlijk weet ik wat voor politieke wind er nu waait en ik maak me ook zorgen over minstens drie van de vier partijen die aan de formatietafel zitten. NSC is daar een positieve uitzondering op, maar het viel mij óók op dat breed wordt erkend dat we altijd een sterk publiek bestel nodig hebben.

TV: Dat is een open deur. Het is de vraag of dít het publieke bestel is dat politici in hun hoofd hebben als ze zeggen dat ze een sterk bestel willen?
Er is altijd al discussie geweest. De pleidooien voor een BBC-model zijn decennia oud. Ik ben voorstander van een gekleurd, pluriform publiek bestel met sterke omroepverenigingen.Natuurlijk moeten we met de tijd meegaan, maar dat doe je in Nederland altijd vanuit de veelkleurigheid die onze samenleving kenmerkt. Van de mensen die met gemak vinden dat het anders moet, komt geen enkele praktische oplossing. Ze pleiten voor centralisatie. Daar zie ik geen heil in. We zijn veel sterker als we zorgen voor een goede maatschappelijke verankering. In vier hoofdpunten kun je goed samenvatten waar de publieke omroep naar toe zou moeten. Eerst moet de politiek op grotere afstand van het bestel. Dat hele gedoe met een staatssecretaris die wel of niet Ongehoord Nederland moet erkennen: dat moeten we niet willen! Daarnaast moet er een heldere rolverdeling komen tussen NPO en de omroepen. Drie: minder omroeporganisaties om daarmee de bestuurlijke drukte te verminderen, van dertien naar zes of zeven. En tot slot: budget van lineair naar digitaal. Een zender eraf en het budget anders besteden is prima bespreekbaar. Want we willen dat iedereen bereikt wordt met content van publiek waarde, juist ook online’.

TV: Je noemt als belangrijke waarde van de publieke omroep dat die veelkleurig moet zijn. De vraag is of dat in werkelijkheid nog wel klopt. De omroepen zijn sterk op elkaar gaan lijken.
Dat ben ik met je eens. Aan de kant van de fusieomroepen heeft een vervlakking plaatsgevonden die geen recht doet aan de gewenste pluriformiteit. Dat wordt toegeschreven aan het eindeloze gecompromis dat we in de mediawet hebben toegelaten: zeggen dat je gelooft in externe pluriformiteit, terwijl je in de praktijk aan het centraliseren bent. Ook de EO is afhankelijk geworden van de handen die ons voeden. Dat zorgt voor een ongezonde situatie. Op het moment dat EO-mensen bij het pitchen van programma’s bij de NPO geen gelijk krijgen kan het zijn omdat ze een slecht format hebben ingediend, maar het kan ook gebeuren dat ze op een onterechte manier worden behandeld. Je laat het wel uit je hoofd om daar ruzie over te maken, want dan weet je dat je een volgend project waarschijnlijk niet krijgt. Het systeem liet het lastig toe om daartegen in opstand te komen

Schimmige besluitvorming

TV: Het past in het beeld dat de publiek omroep een middle of the road-koers vaart die vooral gericht is op succes in marktaandeel en kijkcijfers. Als je als omroep niet in dat beleid past……
….dan heb je het zwaar. We hebben als EO nauwelijks plek op NPO 1

TV: ….dan word je gestraft?
….dat gebeurt natuurlijk nooit 1 op 1

TV: Wat waren de consequenties als je in opstand kwam?
Dat is slecht voor je omzet. Dat heeft tot grote onduidelijkheid geleid tussen de NPO en de omroepverenigingen. Alle omroepen beseffen nu terdege dat ze keihard moeten werken aan hun eigen profilering en daarmee zijn ze ook bezig.

TV: Waarom merken we dat niet?
Als je als omroep niét gaat over je budget en anderen voor jou bepalen wat goed is dan staat dat de profilering in de weg. Er moet een heldere rolverdeling komen: de NPO die zorgt voor plaatsing, coördinatie en distributie en omroepen die over de inhoud gaan en over het daarbij behorende budget. 

TV: Waarom lukte het de EO wel om in die chaos zijn profiel helder te houden en andere omroepen niet?
Omdat we al zestig jaar weten waar we voor staan en we met de tijd meegaan maar trouw zijn gebleven aan de boodschap.Sommige omroepen moeten harder hun best doen

TV: Daarmee zeg je impliciet dat andere omroepen tekortschieten?
Er zijn omroepen die harder hun best moeten doen om te weten wie ze zijn.

TV: Zijn dat omroepen waarvan je zegt: die horen in dit bestel niet meer thuis?
Alle omroepen horen in dit bestel thuis en wat mij betreft komen er nog meer. Want er zijn ook geluiden uit de samenleving die onvoldoende gehoord worden. Er moet wel een meer eerlijke weging plaatsvinden over wat de waarde is van de verschillende omroepmerken. Er moeten omroepen in en ook eruit kunnen. Maar iedereen snapt dat als je een omroeporganisatie hebt van 100 jaar dat je dan niet van de ene op de andere dag kunt zeggen: je stelt niets meer voor en we stoppen ermee. Je moet dat objectief waarderen. Dat is lastig, maar we moeten wel onder ogen zien dat er ook een eind aan kan komen. Ik ben voor een open bestel dat veel beter de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Er zijn nu grote groepen mensen die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen.

TV: Als je kijkt naar de actuele politieke situatie dan zie je dat meer dan een derde van het electoraat niet vertegenwoordigd wordt.
Een nuance daarbij: veel mensen zijn ontevreden maar velen van hen kijken nog steeds naar de publieke omroep. Maar die vertegenwoordiging kan beter. Uit recent EO-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de Christelijke kiezers op de PVV stemt. Daar moeten we meer aandacht voor hebben.

TV: Elke keer als er nieuwe omroepen toetreden, neem WNL, Powned, Ongehoord Nederland, ontstaat er druk om te gaan lijken op de rest van de omroepen.
Ik heb een heel andere waarneming. Neem Powned. Dat is lineair niet zo zichtbaar, maar online bereiken ze grote groepen jonge mensen die er een levensstijl op na houden die erg lijkt op waar de omroep voor staat. Ik vind daar persoonlijk van alles van maar Powned scoort honderdduizenden unieke bezoekers per maand. Omroep Zwart is voor de eigen achterban heel belangrijk, niet zichtbaar via de kanalen die jij en ik bekijken, maar wel op andere plekken waar ze die groep op een goede manier bedienen. Voor het geluid van Ongehoord Nederland zou meer ruimte moeten komen, maar dan moet de omroep zich wel aan de spelregels houden die horen bij het publieke bestel. Ik ben altijd mild over de geschiedenis. Het waren dappere keuzes om te fuseren, de tijd vroeg erom. Ik heb respect voor de collega’s die toen hebben gezegd: we gaan op in andere organisaties. Dat heeft ze iets opgeleverd, namelijk extra geld, maar het heeft ze ook iets gekost: herkenbaarheid. Ik zie nu bij BNNVARA dat die zich aan het herbronnen zijn. Ze kiezen voor een doelgroep die echt niet meer alleen de grachtengordel is. 

TON VERLIND

8 Comments

 1. Ik mis visie bij de publieke omroep. Arjan is kritisch maar spreekt zichzelf ook tegen. Bij zijn 4 punten waar de publieke omroep naar toe moet, noemt hij het verminderen van omroeporganisaties om vervolgens te zeggen dat er wat hem betreft meer omroepen bij kunnen want er zijn onvoldoende geluiden in de maatschappij die gehoord worden.

  Arjan stipt ook aan dat wat hem betreft wel het derde TV-net opgeofferd kan worden, als het geld maar voor “digitaal” gebruikt kan worden. Dat is natuurlijk erg vaag. Op welk digitaal gebied schiet de publieke omroep nu te kort dat daar extra geld naar toe moet?

  Volgens mij zijn de NPO en de omroepen vooral met zichzelf bezig ipv voorzien in de behoefte uit de maatschappij. Bij de meeste ledenomroepen lopen het aantal leden alleen maar terug en met enige regelmaat vechten ze ruzies voor de rechter uit. Daarnaast is onze media consumptie is de afgelopen jaren enorm veranderd door de opkomst van socialmedia en streamingsdiensten terwijl de NPO en de meeste omroepen naar mijn mening zijn blijven vasthouden aan lineair kijken en luisteren. Geen wonder dat de politiek hier steeds minder voor wil betalen.

  Ik snap ook niet waarom er meer omroepen bij moeten komen “om alle geluiden uit de samenleving te laten horen”. Dat betekend dat de huidige omroepen dit verzaken. Dat los je niet op door meer omroepen toe te voegen die dan later weer moeten fuseren omdat er teveel zijn. Het geeft alleen maar meer overhead en kosten en maakt de chaos binnen het publieke bestel alleen maar groter.

  Het is goed dat Arjan kritisch durft te zijn over het publieke bestel maar ik zie hier geen echte oplossingen in.

  • De stap naar internet, themakanalen, geschreven woord en social media is juist heel lang door de politiek tegengewerkt (vooral de VVD). Die geschiedenis kunt u vast wel vinden. Dat is geen onwil geweest van de NPO.

   Nederlandse publieke omroep moet hervormd worden maar is al één van de goedkoopste van heel Europa. Dit ernstig verzwakken is onwenselijk (en niet democratisch) in een sterk geconcentreerd media landschap.

 2. Eerlijk verhaal van Arjan en elk nieuw geluid in de samenleving hoeft niet tot gevolg te hebben dat er weer een omroep bij moet. Ons omroepsysteem met al die omroepen is wereldwijd uniek maar de rest van de wereld heeft dit concept nooit gevolgd en dat is niet zonder reden: te complex, te veel belangen. Ook een centrale omroeporganisatie kan prima een hele bevolking vertegenwoordigen.
  En inderdaad, het medialandschap is compleet veranderd, met social media, streamers en games. Maar maak juist ook gebruik van succesvolle bestaande online media om je publiek te bereiken in plaats van veel belastinggeld te spenderen aan het ontwikkelen en promoten van eigen online diensten.

 3. Het hele verouderde omroepbestel moet onder marsmuziek,feestgedruis,handjeklap,volksdansen onder gebracht worden in het Openlucht Museum in Arnhem.En onze verplichte omroepbijdrage onder te brengen bij de Regionale Omroepen.

 4. aanvulling: vooral de Regionale Omroepen hebben een meer belangrijke informatie-bronnenen past meer in de cultuur van de inwoners,die meer past bij de Provinciale Provincie’s.In mijn geval Omroep Gelderland,totaal géén interesse wat er in Amsterdam of wat er in de Randstad elke dag gebeurt,en meerdere gebieden in Omroep Nederland.Mijn interesse is meer van wat in onze eigen Provincie meer van belang is.Vooral de verrabbezakking van onze verworven Democratie, is van een ander karakter geworden dan oa vanaf de jaren 1950.Vooral de dagelijkse landelijke Nieuws oa Steekpartijen/Autobranden/ plofkraken/ het laten ontploffen van winkels/woningen die belaagt worden/ouderen die niet meer ontzien worden/geen respect voor onze Gedragsdragers en voor meer Burgers die zich inzettten,voor een verdraagzame maatschappij/die steeds meer vervelende klimaat/milieu-actievisten,die belangrijker vinden om voor de Camera’s en Nieuws-uitzendingen,een verstoring geven in onze maatschappij. Ik kan mij indenken dat steeds meer inwoners van Nederland een Bipolaire geheugen stoornis verkrijgen,en daarna zien de verkeerde DIFFIRENTIATIE in de samenkevenigsverbanden,en gedachtengoed.Vele ouderen vragen zich af in wat voor land zijn we terecht gekomen?.Als voorbeeld als schotelbezitter,dat vooral de Duitse Deelstaat TV omroepen de MODERATORS toch een andere belevings uitdragen,dan de Nederlandse Presentatoren,vooral inzake de Technologische Kennis overdracht. Mijn ervaring is: dat de Kabelkijkers dom worden gehouden tov. de schotelbezitters.Als voorbeeld: ovmagazine.nl ALLE THEMA’S DUURZAAMHEID en klik op:Waterstof:massa is kassa en terug naar Energie pag 2 Onze Energiehuishouding moet veel slimmer.En via:(bronvermelding) Waterstofmagazine.nl en neem kennis van de waterstof-technology.Wat u doet met mijn ingezonden betoog,behoort tot uw competentie.Alle gegevens zijn naar waarheid weergegeven.Als voormalig Technische onderlegde Technicus en behoort tot de nieuwe generatie Senioren,die zowel door zelfreflectie en door bedrijfs-opleidingen over heel veel exakte kennis beschikken.Mijn huidige leeftijd is 80 jaar.Vooral een nieuwe groep presentatoren bij de NPO:die over meer exakte technische logische kennis bescikken,naast een Alpha maar ook over een Beta opleidingen op zak hebben.Succes er mee.

 5. Daarnaast betalen de Duitse inwoners aan de verplichte omroep-bijdrage 60 euro per 3 maanden.En vooral via de ARD/ZDF/WDR/RBB/SWR/MDR/BR/NDR etc.toaal geen vervelende reclame boodschappen.En dat geeft veel meer totale luister/kijkgenot.En via de Schotel via de Astra 1(19.2) in de Orbiter-baan jarenlang FTA(FREE TO AIR) te ontvangen.En vooral het waarom er steeds meer stroomnetuitval(BLACKOUT) via de Duitse Omroepen worden weer gegeven in de exakte waarheden.Via de NDR.de A-Z Themen Energiewende/windkraft etc in weergegeven in de Nederlandse Taal:wat een professionele Duitse Deelstaat Omroep.Via youtube.nl (tik in_ Mit der Energiewende in der Blackout:geeft weer als de zuivere sinus van 50 hz zal gaan veranderen (tik in) Plötzlich Dunkel (tik in) Blackout-wie gut sind wir auf Hessen ohne strom vorbereitet?geeft weer dat vorig jaar Tennet-medewerker 1500 keer moeten schakelen om een Blackout te voorkomen(tik in) Hitec:Das Stromnetz von Morgen:geeft weer het verschil tussen gelijk/wisselstroom en vooral de deelname van de Nederlandse-hoogstaande Technologische kennis,is bijzonder te noemen.Zulke informatie gezien bij de NPO?.En waarom geen goed informatie auto-technisch TV programma!Zolas ik al vele jaren via de Duitse Commerciele Omroep kan ontvangen:VOX.de AUTO MOBIL en via youtube.nl Die Autodoktoren,geven vele jaren de uitleg en de vooral auto-technische oplossingen.Resumerend: als ik globaal 25 jaar niet over Schotel-ontvangst zou beschikken,dan was gezonken in onwetenheid.Kennis is macht:en daar maak ik elke dag gebruik van.

 6. aanvulling: wat is de funktie nog van de NPO,in de toekomst?.De jonge generatie kijken naar hun eigen TV/Radio kanalen.Via de internet-radio zijn er globaal 20.000 radio-kanalen in een uitstekende digitale geluid te ontvangen via de Router.DAB+ werkt niet goed overal,door oa de dichtheid van de nieuwe soort Beton.En de aluminium Thermophane ramen.

1 Trackback / Pingback

 1. Arjan Lock: ‘Over het stoppen van Nederland 3 valt onder voorwaarden te praten’ - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*