Arie Slob reageert op Kamervragen over ‘schnabbelaars’

Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) heeft eind oktober aan Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) schriftelijk vragen gesteld over de berichtgeving dat de strengere gedragscode van de NPO niet wordt nageleefd. Deze vragen zijn inmiddels door Slob beantwoord.

De D66’er wilde van de Minister onder andere weten wie zich binnen de publieke omroep aan de Governancecode Publieke Omroep 2018 moeten houden en welke activiteiten onder het begrip ‘nevenfuncties’ in de Governancecode vallen.

Ondanks de verplichting voor mediaorganisaties om nevenactiviteiten van topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen op hun website te melden, had volgers Sneller nog geen één omroep dergelijke nevenactiviteiten daadwerkelijk gemeld.

Slob meldt in zijn reactie dat de nevenfuncties van topfunctionarissen wel degelijk worden vermeld, maar dat nog niet alle functionarissen hierin zijn meegenomen. Slob: ‘De vorige gedragscode bevatte namelijk ook al de verplichting de nevenfuncties van topfunctionarissen openbaar te maken. In de Governancecode 2018 is de verplichting uitgebreid naar belangrijke journalistieke functionarissen. Blijkbaar hebben de omroeporganisaties daar nog geen invulling aan gegeven.

Slob deelt de mening van Sneller dat vermeldingen wel actueel moeten zijn. Slob: ‘Openbaarheid over nevenfuncties is van belang om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen. Deze transparantie is relevant voor de onafhankelijkheid van het media-aanbod. Vanwege dit belang deel ik de mening dat een openbaar overzicht van nevenfuncties actueel dient te zijn.’

Het is volgens Slob aan de NPO en de Commissie integriteit publieke omroep (CIPO) om omroepen te wijzen op hun verplichtingen die voorvloeien uit de Governancecode.

Slob: ‘CIPO is door de raad van bestuur van de NPO onder meer ingesteld om te stimuleren dat de landelijke publieke omroepen en de NPO de Governancecode naleven. CIPO ziet daarnaast toe op naleving van de code. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Navraag leert mij dat CIPO doorgaans na een jaar terugkijkt, maar dat zij nu al is begonnen met een nalevingsonderzoek omdat de code per 2018 een geheel nieuwe opzet kent. CIPO is het onderzoek net gestart, maar het is al wel opgevallen dat een aantal publieke omroepen nog geen register nevenfuncties heeft van belangrijke journalistieke functionarissen. Volgens artikel 2.32 van de Governancecode dient een mediaorganisatie jaarlijks aan alle medewerkers een in te vullen en te ondertekenen vragenlijst voor te leggen met betrekking tot de toepassing van (onderdelen van) de Governancecode, waaronder het hebben van nevenfuncties. Op het moment dat een te melden nevenfunctie wordt toegestaan, dient dat echter meteen te worden opgenomen in het register.’

Lees hier de schriftelijke reactie van Minister Slob.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*