NTR wil een publieke omroep zonder STER

NTR heeft in aanloop naar het rondetafelgesprek een open brief aan de leden van de commissie OC&W opgesteld met de standpunten van de omroeporganisatie over de toekomst van het publiek bestel.

NTR wil meebewegen met de veranderende mediaconsumptie. De omroep wil daarom meer mogelijkheden in het digitale domein.

NTR meldt: “Door de snelle technische ontwikkelingen van het laatste decennium zijn de distributie mogelijkheden van content drastisch veranderd. Daarmee ook het kijkgedrag en daarmee ook de onderliggende businessmodellen. Als het de ambitie is om iedereen te bereiken dan moeten ook hier de randvoorwaarden geschapen worden om dat mogelijk te maken. Met andere woorden als een deel van het publiek zich voornamelijk ophoudt in het digitale domein moet de publieke omroep ook in staat worden gesteld om daar te kunnen opereren.”

De publieke omroep moet volgens NTR onafhankelijk zijn, zowel van de politiek als van de commercie. De omroep is daarom voor afschaffing van de STER.

NTR: “Het laatste jaar is duidelijk geworden dat de publieke omroep direct afhankelijk is geworden van de hoogte van de STER-inkomsten en van de wil of onwil van de politiek om het verlies aan inkomsten wel of niet te compenseren. Dit gegeven doet afbreuk aan de onafhankelijke positie van de publieke omroep. Wat de NTR betreft wordt de publieke omroep geheel door de maatschappij gefinancierd zodat er een duidelijk onderscheid is tussen commerciële partijen en publieke service. Dat wil dus zeggen een omroep zonder STER.”

NTR geeft in haar brief aan klaar te zijn voor een ‘nieuwe start’ voor de publieke omroep.

NTR: “De NTR wil een bijdrage leveren. Daartoe heeft zij afgelopen zomer de discussie willen openen door een alternatief plan voor de publieke omroep te presenteren. Een plan dat voorziet in het behoud van wat werkt en afscheid nemen van wat niet meer werkt. Door een nieuwe start en vernieuwde afspraken met maatschappij en politiek kunnen we een herstart maken, het draagvlak repareren en onze hoogkwalitatieve programmering voortzetten. Omdat een gezonde democratie een gezonde publieke omroep nodig heeft.”

Lees hier de gehele brief.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*