Yael de Haan benoemd tot bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep

Yael de Haan, lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie is vandaag benoemd tot bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De nieuwe leerstoel gaat door middel van onderzoek onder lokale media een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten van de rol die de lokale publieke omroep speelt binnen de samenleving. Een relevant thema, omdat het vertrouwen in de media steeds meer onder druk komt te staan.

Gemeenten voeren steeds meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Dit maakt het journalistieke werk van lokale media meer dan ooit van wezenlijk belang voor het functioneren van de lokale democratie en samenleving. Daarnaast worden de wettelijke eisen voor lokale omroepen komende jaren aangescherpt en wordt er gewerkt aan de journalistieke professionalisering en organisatorische versterking. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de ruim 250 lokale publieke omroeporganisaties in Nederland.Hiermee is een behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de werking en rol van de lokale publieke omroepen. De nieuw bijzondere leerstoel Publieke Omroep gaat in deze behoefte voorzien. 

Onderzoek naar lokale media

Binnen het HU- lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie is onderzoek rondom lokale media één van de focusgebieden. Met de nieuwe leerstoel zorgt De Haan ervoor dat deze kennis en ervaring breder wordt ingezet. De leerstoel is gepositioneerd binnen het Centre for Media and Journalism Studies en is ingesteld door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) voor een periode van vijf jaar.

Yael De Haan: “Het onderzoek van de RUG naar media en journalistiek is toonaangevend. Mijn belangstelling binnen de nieuwe leerstoel gaat vooral uit naar de vraag hoe lokale media relevant, aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn en blijven, en wat de rol en functie van de lokale publieke omroep in het lokale journalistieke ecosysteem is. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook om publieksonderzoek en hoe behoeftes van het publiek goed aan kunnen sluiten bij de lokale journalistiek.” 

De leerstoel levert daarmee een wetenschappelijke bijdrage over de rol en functie van de lokale journalistiek. Daarnaast worden de verzamelde inzichten gebruikt om invulling te geven aan het beleid van lokale omroepen en het publieke debat rondom lokale journalistiek.

Over Yael de Haan

Yael de Haan is sinds 2018 lector Kwaliteitsjournalistiek Digitale Transitie bij Hogeschool Utrecht. Ze promoveerde in 2011 op het onderwerp mediakritiek en journalistieke transparantie. Ze publiceerde daarover meerdere wetenschappelijke artikelen en schreef mee aan diverse boekhoofdstukken die bijdragen aan de discussie over mediaverantwoording, ook in haar rol als lid van de Raad voor de Journalistiek. Binnen het lectoraat leidt ze onderzoeksprojecten en begeleidt promovendi die zich richten op veranderende mediaconsumptie en de consequenties die dat heeft voor de journalistiek. Yael is tevens bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*