Kamerleden dienen diverse moties in over toekomst publieke bestel

VVD-kamerlid Martens-America heeft een gewijzigde motie ingediend die oproept tot een eenjarige verlenging van de erkenningsperiode van de NPO, welke afloopt in 2026. De tijdelijke verlenging moet de NPO volgens haar de benodigde duidelijkheid bieden om aan deze hervormingen te werken. In haar motie is zij van mening dat de NPO in haar huidige vorm onvoldoende toekomstbestendig is. Ze meldt in haar motie dat de hervorming van de NPO binnen een haalbare termijn moet worden uitgevoerd, maar dat deze termijn niet te lang kan zijn vanwege de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Volgens haar kan een tijdelijke verlenging duidelijkheid geven binnen de publieke omroep om aan deze toekomstbestendigheid te werken. Het demissionaire kabinet heeft plannen aangekondigd om de concessie van de Nederlandse Publieke Omroep met twee jaar te verlengen. Deze verlenging komt voort uit een aanbeveling van het Adviescollege Publieke Omroep onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel.

Het VVD-kamerlid vraagt ook om meer transparantie in NPO-begroting en verzoekt de regering om meer toelichting te geven op de categorisering van de kosten binnen de begroting van de NPO. Uit de huidige begroting blijkt dat slechts 10 miljoen euro van de 700 miljoen euro wordt uitgegeven aan amusement over twaalf omroepen. Martens-America benadrukt dat deze categorisering voor Kamerleden met een controlerende functie niet duidelijk genoeg is en vraagt om een koppeling van de huidige programmering aan de bestaande categorieën. Dit moet bijdragen aan een toekomstbestendige en transparante NPO.

Kamerlid Eerdmans (JA21) diende een motie in met het voorstel om een board van kijkers en luisteraars op te richten. Deze board moet toezien op een evenwichtige programmering van de publieke omroep, waarbij zowel linkse als rechtse stromingen, en woke/progressieve als conservatieve standpunten, vertegenwoordigd zijn. Eerdmans verzoekt het kabinet om dit voorstel te bespreken met de raad van toezicht van de NPO. Eerdmans een motie ingediend waarin hij het kabinet oproept om uiterst zorgvuldig om te gaan met de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Van Rijn. Deze commissie onderzocht grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Eerdmans bekritiseert de onderzoeksmethoden van de commissie, die geen wederhoor toepaste en beklaagden de namen van klagers niet bekendmaakte, wat leidde tot mediaveroordelingen van NPO-presentatoren. De motie benadrukt dat de NPO een veilige en transparante werkomgeving moet bieden zonder veroordelingen op basis van anonieme meldingen zonder weerwoord of context.

Kamerlid Ergin (DENK) eist hernieuwde onderzoeken naar NPO-bestedingen. Ergin heeft daarom een motie ingediend waarin hij de regering oproept om de NPO aan te sporen tot hernieuwde en structurele deepdive-onderzoeken naar de bestedingen van programmamiddelen. Ergin wijst erop dat eerdere pogingen in 2016 en 2018 voortijdig zijn beëindigd vanwege onvoldoende medewerking. Hij benadrukt dat transparantie en zorgvuldigheid bij het besteden van publieke middelen essentieel zijn en dat het onacceptabel is dat eerdere financiële onderzoeken zijn mislukt. Ergin heeft ook een motie ingediend waarin hij de regering oproept om bij de hervorming van de publieke omroep ervoor te zorgen dat omroepen die racistische complottheorieën en andere vormen van haat en geweld verspreiden, hun omroeplicentie direct verliezen. Ergin benadrukt dat betrouwbare informatievoorziening van essentieel belang is in een rechtsstaat en dat de NPO moet worden hervormd om kwalitatief hoogwaardige journalistiek te waarborgen. In de motie werden geen specifieke omroepen bij naam genoemd.

Kamerleden Krul (CDA) en Ceder (CU) vragen om meer programma’s met audiodescriptie. Zij verzoeken de Minister om afspraken te maken met de NPO over het jaarlijks aanbieden van een minimaal aantal programma’s met audiodescriptie. Dit is bedoeld om media toegankelijker te maken voor mensen met auditieve en visuele handicaps. Ondanks beschikbaar extra budget tot en met 2026, is het aantal programma’s met audiodescriptie momenteel beperkt. De motie vraagt om deze afspraken vooruitlopend op de nieuwe Mediawet te realiseren en de Tweede Kamer hierover te informeren voor de plenaire behandeling van deze wet.


9 Comments

  1. Kamerlid Martens-America -VVD heeft wel 26.000 VVD leden namens wie zij praat. Nou dan heb je echt een grote achterban.

  2. Het gaat dus om het aantal leden van een partij, niet om het aantal kiezers voor de Tweede Kamer.
    Kunnen we de verkiezingen ook wel afschaffen, scheelt een hoop gedoe.

  3. Gister had Tina Nijkamp een openbaar vraaggesprek met Frederieke Leeflang in de Balie. In het AD een (kort) artikel hierover. Hier het begin met kop:

    NPO-baas Leeflang: ‘Kijker hoeft niks te merken van bezuiniging op publieke omroep’

    De programmering van de publieke omroep kan onaangetast blijven ondanks de geplande bezuiniging van het komende kabinet, maar dan moet de organisatie wél worden hervormd. Zo is het essentieel dat koepelorganisatie NPO en de verschillende omroepen hun marketing en communicatie deels samensmelten.

1 Trackback / Pingback

  1. Vergunning NPO wordt met 1 jaar verlengt - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*