VPRO verandert journalistieke werkwijze

De VPRO gaat het proces rond het maken van journalistieke documentaires en series aanscherpen naar aanleiding van het onafhankelijke onderzoek dat Carel Kuyl en Hugo Arlman in opdracht van de VPRO hebben verricht naar de totstandkoming van de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof

In het onderzoek concluderen Kuyl en Arlman dat er geen journalistiek-ethische normen zijn overschreden en er ook geen sprake is geweest van beïnvloeding door ministerie of D66 die de journalistieke grondregels heeft geschonden. Wel zijn de onderzoekers kritisch over onder andere de wijze van communicatie in het proces, het ontbreken van heldere, vastgelegde afspraken en de onderschatting van het politieke krachtenveld.   De belangrijkste maatregelen die Kuyl en Arlman voorstellen zijn scherpere afspraken tussen makers, producenten, bronnen en betrokkenen rond journalistieke documentaires en series, borging en naleving van afspraken en het consequenter beschrijven en uitvoeren van de verantwoordelijkheid van makers, eindredactie en hoofdredactie, zowel intern als in relatie tot externe producenten. Op basis van de aanbevelingen gaat de VPRO in gesprek met makers en de Redactieraad om tot definitieve werkafspraken te komen.    Naar aanleiding van de commotie rondom de VPRO documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof, vroeg algemeen directeur Lennart van der Meulen, Carel Kuyl en Hugo Arlman intern onderzoek te doen naar de totstandkoming van de documentaire. Vandaag publiceert de VPRO de aanbevelingen en de stappen die genomen worden om het journalistieke proces te versterken. De VPRO wil daarmee borgen dat ze op een zorgvuldige, transparante en onafhankelijke wijze documentaires en documentaireseries kan blijven maken met een eigen signatuur. 

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*