Volop extra aandacht voor lokale berichtgeving

Zeven regionale omroepen starten vanaf begin 2021 een project waarbij voor de periode van een jaar 28 journalisten extra worden ingezet om de nieuwsvoorziening op lokaal niveau verder te verbeteren. Doel is om de lokale berichtgeving te intensiveren en de samenwerking tussen lokale en regionale omroepen te versterken. Deze extra inzet is mogelijk door de regeling Innovatie en samenwerking regionale omroepen. De zeven omroepen zijn RTV NoordRTV DrentheRTV OostOmroep FlevolandRTV UtrechtOmroep Zeeland en L1. Zij kunnen uitbreiden met elk vier fte’s. De NOS is partner in het project op het gebied van kennis en techniek.

Er wordt al volop en succesvol samengewerkt tussen lokale, regionale publieke omroepen en de NOS. Volgend jaar wordt deze samenwerking dus tijdelijk geïntensiveerd met de extra inzet van 28 fte om de journalistiek daar te versterken waar die nu nog vaak kwetsbaar of zelfs afwezig is. Doelstelling is om gebruik te maken van de kracht van zowel lokale als regionale omroepen. Dat gebeurt door de bestaande kennis, infrastructuur, netwerken en technologie optimaal te benutten met als ultieme doel zoveel mogelijk journalisten operationeel te krijgen met zo min mogelijk additionele overhead.

De nieuwe journalisten verzorgen lokale berichtgeving voor met name online platformen, waaronder website, app en social media. De berichtgeving kan ook regionaal of landelijk relevant zijn en dan geplaatst worden.
Deze extra inzet is mogelijk door de Subsidieregeling samenwerking en innovatie regionale omroep van het Ministerie van OCW en moet leiden tot verbetering van de journalistieke basisinfrastructuur. Hierdoor kan de journalistiek haar controlerende taken beter uitvoeren. Het project duurt een jaar en ervaringen en leereffecten kunnen worden gebruikt voor een eventuele verdere samenwerking in de toekomst.

Meer informatie over het project op www.werkenvoorderegio.nl.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*