‘Vernieuwing Media Park broodnodig voor toekomst Mediastad’

Het grotendeels uit de jaren ‘60 daterende bedrijventerrein is toe aan een grondige renovatie. Niet alleen de mediawereld, maar ook de manier hoe we werken is de afgelopen decennia rigoureus veranderd en daar moet een bedrijventerrein zich ook op aanpassen.

De urgentie voor Hilversum is groot. 34 procent van de lokale economie draait direct of indirect rondom media. Wanneer deze bedrijfstak aan kracht verliest, zal dat niet alleen desastreuze invloed hebben op het mediapersoneel en -bedrijven, maar ook op toeleveranciers, winkels, horeca, vastgoed, de gemeentekas en uiteindelijk de Hilversumse burgers. De grijsgrauwe betonnen molochen van het voormalige omroepkwartier moeten plaatsmaken voor onder andere futuristische mediagebouwen, opleidingen, horeca, hotels en studentenwoningen.

Het Mediapark, dat momenteel na 17:15 uitgestorven is, moet een bruisende plek gaan worden voor huidige en toekomstige mediabedrijven. Om dit mogelijk te maken moeten partijen samenwerken en vooral flink investeren. Daarnaast zal het aantal werkenden van Nederlands grootste mediacentrum moeten verdubbelen van 8.000 naar 16.000 ‘gebruikers’. Het totaal aantal bezoekers zal door landelijke events groten van 350.000 groeien naar 1 miljoen. En ja; er moet dan ook uiteraard gekeken worden hoe de bereikbaarheid van het Media Park beter kan. Momenteel staan er immers al vrijwel dagelijks files tijdens de spitsuren. Een grotere aanloop richting deze locatie zal zonder aanpassing van verkeersaders en openbaar vervoer tot een verkeersinfarct leiden.

Diverse lokale politieke partijen, media en burgers reageren negatief op de ambitieuze plannen voor een “Media Park 2.0”. Of het beschreven plan ook realiteit gaat worden zal afhangen van de (financiële) steun en samenwerking van mediapartijen en overheden en het vertrouwen van politiek en burgers. Met nieuwe bouwtechnieken en energie neutrale inzichten is het groen in en rondom het Media Park te behouden en zelfs te verbeteren. Het nieuwe plan zet in ieder geval een stip op de horizon en benadrukt de urgentie voor de Nederlandse AV-industrie en de lokale economie van de Mediastad om zich aan te passen aan het veranderende medialandschap.

Richard Otto is uitgever van Spreekbuis.nl en extern consultant op gebied van merkpositionering, marketing, communicatie en PR voor diverse (media)bedrijven.

1 Trackback / Pingback

  1. Innovatie-ambities Mediapark Hilversum komen nog niet van de grond - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*