Veel lokale omroepen in financiële problemen

Het Commissariaat van de Media constateert in een nieuwe evaluatie dat de financiële situatie van ongeveer 30% van de lokale omroepen zorgelijk is.

Het percentage van lokale omroepen met financiële problemen is afgelopen drie jaar gelijk gebleven. Uit de cijfers blijkt verder dat het naarmate het verzorgingsgebied van de lokale omroep groter is, de financiële zorgen meestal ook groter zijn.

Bijna alle Nederlandse gemeenten (98%) betalen mee aan de lokale publieke omroep binnen hun gemeentegrenzen. Sinds 1 januari 2015 geldt hiervoor een richtsnoerbedrag van minimaal €1,14 per huishouden. Het Commissariaat voor de Media concludeert uit de gegevens die het van de lokale omroepen ontvangt, dat 79% van de gemeenten zich houdt aan dit richtsnoerbedrag. Afgezet tegen het oude richtsnoerbedrag van €1,30 per woonruimte haalt echter slechts 41% van de gemeenten dit minimum. Een toenemend aantal gemeenten maakt wel meerjarige afspraken met de lokale omroep, zodat de continuïteit van het niveau van de bekostiging gewaarborgd is.

Volgens het zogeheten vernieuwingsconvenant van VNG en OLON zouden lokale publieke omroepen in staat moeten zijn om minimaal 50% van hun eigen inkomsten te genereren. Het Commissariaat constateert echter dat de baten van lokale omroepen in de afgelopen vijf jaar zijn gedaald. Twee derde van de lokale omroepen haalt in 2014 de norm van 50% niet. Deze omroepen worden dus voor meer dan 50% bekostigd door de gemeente. Daarbij geldt gemiddeld genomen: hoe groter het verzorgingsgebied van de lokale omroep, hoe lager het percentage eigen inkomsten. Het Commissariaat signaleert dat voor de lokale omroepen hiermee de afhankelijkheid van de gemeentelijke bekostiging toeneemt, maar heeft voor de bekostiging nergens voorwaarden aangetroffen die raken aan de redactionele onafhankelijkheid.

Overigens hebben steeds meer Nederlanders de beschikking over een lokale publieke media-instelling. De dekkingsgraad van lokale omroepen in Nederland is tussen 2010 en 2015 gestegen van 89% naar 92%. Het percentage omroepen dat twee of meer gemeenten bedient, is eveneens licht gestegen van 19% in 2013 naar 21% in 2015.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*