Vakbonden naar achterban met uitkomsten onderhandelingen omroep-cao 

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen hebben de vakbonden dinsdag een eindbod gedaan na meerdere intensieve en constructieve gesprekken over een nieuwe omroep-cao 2022-2023. De werknemersorganisaties leggen dit resultaat nu voor aan hun achterban. Het eindvoorstel betreft onder meer een structurele loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van 1% per 1 juli 2022 en nogmaals een structurele verhoging met 2% per 1 januari 2023. Ook is gesproken over meer medewerkers in vaste dienst. 

De volgende onderwerpen maken deel uit van het eindvoorstel van de werkgevers: 

Tijdelijke contracten 

In het gezamenlijke streven naar meer werkzekerheid voor werknemers van de publieke omroepen wordt in de nieuwe cao de percentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bijgesteld. De ruimte voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt hiermee met een kwart verminderd. 

Hybride werken 

Ook voorziet het eindbod in nieuwe afspraken over hybride werken, dat wil zeggen; een deel van de werkweek op kantoor/locatie en een deel van de werkweek ‘plaats onafhankelijk werken’. 

Gelijke beloning 

Een onderzoek dat onlangs in het kader van deze cao-onderhandelingen werd uitgevoerd naar gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, wees uit dat er van beloningsverschillen in de meeste functiegroepen binnen de publieke omroep nagenoeg geen sprake meer is. Wel zijn vrouwen nog minder vertegenwoordigd in de hoogste salarisschalen. Omroepwerkgevers zullen hier gedurende de looptijd van de nieuwe cao extra aandacht aan besteden. 

Andere onderwerpen 

Het aanvullend geboorteverlof voor partners van vijf weken zal worden aangevuld tot 100% van het salaris. Ook komt er extra aandacht voor rouwverwerking en bij overlijden van directe familieleden worden vijf extra verlofdagen toegekend. 

De nieuwe cao moet gaan gelden voor alle medewerkers van de regionale publieke omroepen en die van de landelijke publieke omroep. De nieuwe cao zal, na goedkeuring van de vakbonden, met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2022 en loopt dan tot 31 december 2023. De betrokken vakbonden zijn de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), FNV Kunsten Media & Cultuur en CNV.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*