Uitkomsten onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van het Commissariaat voor de Media

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft KWINK groep onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Commissariaat in de periode 2018-2022. Bij deze vijfjaarlijkse ZBO-evaluatie heeft KWINK groep ook gekeken naar de governance van het Commissariaat per 1 oktober 2020.

KWINK groep heeft in kaart gebracht wat er goed gaat en wat er nog beter kan. De aanbevelingen van KWINK groep geven goede handvatten voor de verdere ontwikkeling van het Commissariaat en de samenwerking tussen het Commissariaat en het ministerie van OCW. De meeste conclusies en aanbevelingen sluiten aan op de eigen waarnemingen van het Commissariaat en de projecten waarmee het Commissariaat is gestart in 2023.

De evaluatie heeft betrekking op een bewogen periode met zowel organisatorische ontwikkelingen als ontwikkelingen in de mediasector. In 2019 heeft het Commissariaat veel tijd en aandacht besteed aan de continuïteit van de besluitvorming en taakuitoefening en aan het op orde brengen van de organisatie en bedrijfsvoering. In 2020 heeft het Commissariaat gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen door te investeren in de onderlinge samenwerking en medewerkersbetrokkenheid. Vervolgens is vanaf 2021 geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de organisatie met onder meer projectmatig werken en accountcoördinatie. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar geworden in 2021 en 2022. Het op orde brengen en verder ontwikkelen van de organisatie gebeurde in een periode waarin het Commissariaat ook nieuwe taken heeft gekregen, zoals het ontwikkelen van toezicht op de video-uploaders.

KWINK groep constateert dat het Commissariaat volop in ontwikkeling is en positieve stappen heeft gezet om het functioneren van de organisatie te verbeteren. KWINK groep constateert echter ook verbeterpunten. De onderzoekers formuleren aanbevelingen en aandachtspunten waarmee het Commissariaat zijn doeltreffendheid en doelmatigheid kan vergroten en de samenwerking met het ministerie van OCW kan verbeteren.

KWINK groep adviseert onder meer om een heldere toezichtstrategie te formuleren waarin het Commissariaat duidelijke keuzes maakt en rekening houdt met de omvang van de organisatie. Het Commissariaat erkent het belang van een heldere toezichtstrategie en heeft in 2023 een toezichtaanpak opgesteld. In deze toezichtaanpak beschrijft het Commissariaat onder meer het doel van het toezicht, het speelveld waarin het Commissariaat opereert en de toezichtvisie die daarbij leidend is. Begin 2024 heeft het Commissariaat deze toezichtaanpak op zijn website gepubliceerd en met belangrijke stakeholders besproken.

Het Commissariaat wil samen met het ministerie van OCW verkennen wat nodig is om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van KWINK groep en het toenemende takenpakket van het Commissariaat. Het Commissariaat heeft aan het ministerie van OCW een reactie gestuurd, waarin uitgebreider wordt ingegaan op de aanbevelingen van KWINK. Die reactie is hier te lezen:

reactie CvdM op ZBO-evaluatie

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*