TLC en OUTtv staan in teken van Pride Week

De zen­der TLC heeft deze week om­ge­doopt tot Pri­de Week. Er gaan twee nieu­we pro­gram­ma’s van start: ‘Bui­ten­ge­woon Chiel’ en ‘Thom’s wa­re­hou­se’.

In de eer­ste se­rie staat in­te­ri­eur­sty­list Chiel Har­ten cen­traal. Hij heeft zijn le­ven la­ten vast­leg­gen door de ca­me­ra’s. Van af­spra­ken bij de botox­kli­niek, spor­ten met zijn per­so­nal trai­ner en ver­kleed­par­tij­tjes met zijn bes­te maatje. Ook be­zoekt hij da­ge­lijks de snack­bar.

Thom Go­de­rie, voor­ma­lig Mis­ter Gay Ne­ther­lands en pre­sen­ta­tor bij OUTtv, gaat voor ‘Thom’s wa­re­hou­se’ op be­zoek bij ze­ven be­ken­de ho­mo­sek­su­e­len. On­der an­de­ren Car­lo Bos­z­hard, Hans van Ma­nen, Flo­ris van Bom­mel en Maik de Boer wor­den uit­ge­licht. Wat zijn hun am­bi­ties? En wat voor op­mer­ke­lij­ke le­vens lei­den ze?

OUTtv zendt de se­rie ‘Loui­sa & Rosan­na, onze trans­gen­der lief­de’ uit. Daar­naast is bij bei­de zen­ders Sum­mer Pri­de te zien: re­por­ta­ges van eve­ne­men­ten deze zo­mer in Eu­ro­pa, zo­als de Roze Za­ter­dag in Den Bosch, de Gay Pri­des van Ant­wer­pen, Ber­lijn, Frank­furt en de Am­ster­dam Ca­nal Pa­ra­de.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*