PNO Media: Steeds minder beleggingen in fossiele brandstoffen

Bedrijven in de olie- en gassector legt PNO Media langs de meetlat om te onderzoeken of ze vorderingen maken om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Bij veel bedrijven bleek dat niet het geval. Daarom hebben we besloten om niet meer te beleggen in 192 olie- en gasbedrijven.

Vorig jaar hielden wij een enquête onder ruim 25.000 mensen met een pensioen bij PNO Media. In die enquête vroegen wij waarin wij volgens hen mogen beleggen. De uitkomsten gebruiken wij om onze beleggingen aan te passen. Dat kan niet in een keer, want daar is tijd voor nodig. Hoe dat zit, leggen we u hierna uit.

Bedrijven moeten voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs

Uit de vorig jaar gehouden enquête werd duidelijk dat PNO Media volgens u meer moet doen om de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen te verminderen. Daarop besloten wij om alleen nog te beleggen in bedrijven die zich bezighouden met de productie van olie en gas (de fossiele sector), als zij een plan hebben om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. 192 olie- en gasbedrijven bleken geen meetbare doelen te hebben om hun CO2-uitstoot te verminderen. In die bedrijven belegt PNO Media daarom uw pensioen niet meer.

Olie- en gasbedrijven moeten hun gedrag positief veranderen

36 olie- en gasbedrijven krijgen 2 jaar de tijd om te laten zien dat zij wel werk maken van de energietransitie. Met deze bedrijven vindt ‘engagement’ plaats. Dat betekent dat wij (samen met andere beleggers) met hen in gesprek gaan om hun gedrag positief te veranderen. Elk kwartaal rapporteren wij over onze engagementactiviteiten. Als de 36 bedrijven binnen 2 jaar niet voldoende vooruitgang laten zien in het terugdringen van hun CO2-uitstoot, zal PNO Media ook niet meer beleggen in deze bedrijven.

De beleggingsportefeuille van PNO Media wisselt voortdurend

Overigens is het niet zo dat PNO Media op dit moment belegt in deze 36 olie- en gasbedrijven. Waarin wij uw pensioen beleggen wisselt en is afhankelijk van meerdere factoren. PNO Media belegt onder andere in aandelen en obligaties. Maar ook in vastgoed, infrastructuur en private equity. We spreiden onze beleggingen voor een goede balans tussen rendement en risico. Dat doen we over de hele wereld. Ongeveer een derde van onze beleggingen is in Nederland. Op onze website kunt u zien waarin wij beleggen en welk rendement dat oplevert.

Beleggen is nodig om uw pensioen betaalbaar te houden

Wij proberen u een goed pensioen te bieden tegen een acceptabele premie. Daarvoor is het nodig dat we premies die u samen met uw werkgever betaalt, beleggen. Van de pensioenen die wij op dit moment maandelijks uitkeren, komt ongeveer 1/3 uit de premie en 2/3 uit het rendement op beleggen. We beleggen voor de lange termijn waarbij we risico’s zorgvuldig spreiden. PNO Media kijkt bij hoe we beleggen niet alleen naar het rendement. Wij vinden ook dat we op een verantwoorde manier moeten beleggen.

Onze beleggingen in fossiele brandstoffen zijn gehalveerd

Dat doen wij onder meer door strengere eisen te stellen aan beleggingen in de fossiele sector en het verlagen van de CO2-uitstoot in onze beleggingsportefeuille. In totaal belegde PNO Media op 30 september € 112 miljoen in fossiele brandstoffen. Dat is 1,7% van de totale beleggingen van € 6,7 miljard en een stuk minder dan begin vorig jaar toen wij voor € 236 miljoen belegden in fossiele brandstoffen. Als wij na 1 februari volgend jaar niet meer beleggen in de 192 olie- en gasbedrijven zonder meetbare doelen om hun CO2-uitstoot te verminderen, wordt dit bedrag vermoedelijk nog lager.

Wilt u meer weten over hoe wij toekomstbestendig beleggen en bijdragen aan een leefbare wereld? Kijk dan op deze website.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*