Spreekbuis.nl in archief van Beeld en Geluid

In het kader van het initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om een selectie van de belangrijkste Nederlandse omroep- en mediahistorische websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, zal omroepplatform Spreekbuis.nl digitaal worden gearchiveerd.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote omloopsnelheid het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als digitaal erfgoed het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers van urgent belang is.

Als Nederlands audiovisueel archief is Beeld en Geluid wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven, bewaren en beschikbaar stellen van Nederlands audiovisueel (omroep)materiaal. Beeld en Geluid ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert Beeld en Geluid websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse (omroep)cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Spreekbuis.nl zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren in de week van 24 oktober 2016. Daarna zullen tweemaal jaarlijks opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld in een afgeschermde omgeving binnen het gebouw van Beeld en Geluid.

Beeld en Geluid geeft het Franse Internet Memory Research (IMR), gevestigd in Montreuil, opdracht om de site te archiveren met behulp van het programma Heritrix.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*