Sloop KRO-studio kan nu écht beginnen

De bouw van ou­de­ren­ap­par­te­men­ten op de plek van de oude KRO-stu­dio aan de Em­ma­straat kan spoe­dig be­gin­nen.

Een ho­ger be­roep bij de Raad van Sta­te te­gen de sloop van het ver­val­len stu­dio­ge­bouw is door het Cuy­pers­ge­noot­schap in­ge­trok­ken, waar­door niets een spoe­di­ge aan­pak van het ter­rein nog in de weg staat. Mo­nu­men­ten­wet­hou­der Ni­co­lien van Vroon­ho­ven is blij met het be­sluit. „Nu kun­nen we echt gaan bou­wen.”

Vol­gens Van Vroon­ho­ven is het hoog tijd dat er, na lang ver­zet, ein­de­lijk ge­sloopt en ge­bouwd wordt. „Het gaat om ou­de­ren­wo­nin­gen waar veel be­hoef­te aan is, bo­ven­dien wordt het poort­ge­bouw in vol­le glo­rie ge­res­tau­reerd.” Toch is er nog veel te doen. „Ik ver­wacht dat de ont­wik­ke­laar veel tijd no­dig heeft om groen op te rui­men en om as­best te ver­wij­de­ren. Ook om­dat het een rijks­mo­nu­ment is”, ver­telt Van Vroon­ho­ven.

De wet­hou­der hoopt dat de wo­nin­gen bin­nen twee jaar wor­den ge­re­a­li­seerd. Op de plaats van de voor­ma­li­ge ge­luids­stu­dio aan de Em­ma­straat ko­men dan 85 ap­par­te­men­ten met een on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*