Slob: Honorarium Van Nieuwkerk in overeenstemming is met het Beloningskader

Naar aanleiding van Kamervragen over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk heeft verantwoordelijk Minister Slob nu ook schriftelijk gemeld dat de honorarium van de presentator in overeenstemming is met het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO).

BNNVARA heeft de gevraagde informatie geleverd en er is volgens de brief ook nog overleg geweest tussen BNNVARA en de NPO alwaar de vragen van de NPO konden worden beantwoord.

Slob: ‘De NPO is, afgaande op de door BNNVARA ter beschikking gestelde informatie, in de aan mij gerichte brief en volgens het eigen persbericht tot de conclusie gekomen dat het honorarium van de presentator in overeenstemming is met het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) zoals dit gold ten tijde van het maken van deze afspraken. De afspraken dienen volgens de NPO conform het in het BPPO 2017 bepaalde gerespecteerd te worden. De conclusie is volgens de NPO gebaseerd op de beschikbare informatie, zoals deze door BNNVARA met de NPO is gedeeld en verstrekt.’

NPO heeft al eerder in een persbericht aangegeven dat er geen sprake is van een salarisconstructie. Dit persbericht bevat grotendeels dezelfde informatie als de brief, die Slob van het NPO rondom heeft ontvangen. Toch wilde Slob een betere onderbouwing of er alsnog geen schijnconstructie is opgezet.

Slob: ‘In de brief wordt voor de conclusie onvoldoende onderbouwing gegeven. Daar is wel behoefte aan, niet alleen bij mij maar ook bij uw Kamer. Mede ter voorbereiding van de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Aartsen over het bericht dat de beloning van de BNNVARA presentator binnen de regels is en geen schijnconstructie heb ik nog eens expliciet bij de NPO, BNNVARA en NTR op dit punt informatie opgevraagd ‘. Hierna is nogmaals door de betrokken partijen aan de Minister bevestigd en onderbouwd dat er geen sprake is van een schijnconstructie.

‘Op grond van de aan mij verstrekte vertrouwelijke informatie deel ik deze conclusie’, aldus Slob.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*