Shula Rijxman: ‘Er is geen deal tussen NPO en Jeroen Pauws TVBV’

De NRC meldde enkele dagen geleden dat NPO afspraken heeft gemaakt met het productiebedrijf van Jeroen Pauw voor het produceren van de OP1-talkshow om een overstap van de presentator naar RTL te voorkomen. NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman laat in een reactie aan Spreekbuis.nl weten dat er geen sprake is van een ‘sjoemelconstructie’.

Rijxman: ‘De suggesties die worden gewekt in het NRC-artikel ‘Kamer eist opheldering over deal Jeroen Pauw met publieke omroep’ zijn onjuist. Er is geen sprake van een ‘deal’ tussen de NPO en Jeroen Pauws TVBV om diens bedrijf de productie van Op1 te laten doen. Ook herkennen wij ons niet in het beeld van vermeende ‘sjoemelconstructies’. Al ver vóór het bekendworden van het vertrek van Jeroen Pauw, waren diverse omroepen samen met de NPO bezig om een oplossing te bedenken voor het gat dat Eva Jinek per 1 januari 2020 zou achterlaten. De opvolger van dat programma, wat nu OP1 is gaan heten, zou door meerdere omroepen gemaakt worden, en in dat overleg was in samenspraak reeds bepaald dat Omroep WNL de penvoerder zou worden en dus de onderhandelingen met TVBV voor het produceren van het programma vanaf 1 januari zou gaan voeren.’

Volgens Rijxman waren de omroepen en de NPO het erover eens dat de zeer ervaren redactie van Pauw, en dus van TVBV de beste papieren had om van OP1 een succes te maken. Bovendien werd er door de producent van Jinek op dat moment hard getrokken aan de talenten van Pauws redactie. 

Rijxman: ‘Het voortzetten van die relatie had dus niets te maken met het later bekendworden van het vertrek van Jeroen Pauw en diens kennelijk stukgelopen contractonderhandelingen met BNNVARA. De opzet van het programma OP1, met de wisselende duo’s, is, en dat hebben we ook aan NRC-verslaggever Joep Dohmen laten weten, door meerdere mensen bedacht. Dus niet alleen door Jeroen Pauw, maar ook door anderen.’

In de haar reactie laat zij weten niet achter de berichtgeving van NRC te staan. ‘In het artikel wordt gesuggereerd dat er vaker sprake zou zijn van zogeheten ‘sjoemelconstructies’. Hierover het volgende: enkele presentatoren hebben een eigen productiemaatschappij naast hun overeenkomst met een omroep voor presentatiewerkzaamheden. Dit zijn geen constructies, maar contractvormen die voorkomen. In het geval van overeenkomsten tussen omroepen en externe producenten geldt dat indien een producent in zo’n geval optreedt als wederpartij van een presentator de publieke media-instelling zich tot het uiterste zal inspannen dat de presentator naar de bedoeling van het BPPO wordt gecontracteerd. Ook als een andere publieke omroep of bijvoorbeeld een producent een presentator voor een extra klus contracteert (voor een programma dat in opdracht van een (andere) publieke omroep wordt gemaakt) rust er een zorgplicht op de omroep en de presentator om ervoor zorgen dat de totale inkomsten van de presentator niet boven de geldende maximumbedragen komen. Ook hier kan de raad van bestuur van de NPO bij een omroep alle informatie opvragen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn wettelijke taken. De raad van bestuur van de NPO kan echter niet in de boeken van een producent kijken’, aldus Rijxman.

4 Comments

  1. Het overschrijven van nieuws van anderen en het 1 op 1 publiceren van verklaringen (zoals die van Rijxman) is echt iets anders dan het nieuws ‘van alle kanten’ belichten…

  2. Hi Kees,
    Er is geen enkel nieuwsmedium in Nederland, die niet uit andere nieuwsbronnen quotes gebruikt. Meer dan andere vakmedianieuwssites publiceert Spreekbuis.nl overigens eigen content. Delen daarvan worden veelvuldig ook door andere sites gebruikt en daar hebben wij geen problemen mee.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Kamerleden eisen opheldering over ‘OP1-deal’ - Spreekbuis.nl
  2. Peter Kwint: “De maat rond de NPO-salarisconstructies is nu vol” - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*