Servicedesk voor samenwerking lokale en regionale omroepen

Lokale publieke omroepen die samenwerken of willen gaan samenwerken met een regionale omroep kunnen vanaf deze week een beroep doen op een speciaal daartoe ingerichte servicedesk.

Lokale en regionale omroepen vinden elkaar steeds vaker en makkelijker, bijvoorbeeld op het gebied van contentuitwisseling, programmatische samenwerking en benutting van technische infrastructuur. Maar volgens de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, gaan de samenwerkingsverbanden steeds vaker voorbij aan de wettelijke taak van de lokale omroepen zelf en de ontwikkelingsfase waarin de lokale omroepsector zich momenteel bevindt.

Marc Visch, directeur van de NLPO, vermoedt dat door regionale omroepen soms opzettelijk gebruik gemaakt wordt van de beroerde materiële en financiële situatie waarin veel lokale omroepen zich op dit moment nog bevinden. Visch: “Wat de NLPO betreft mag samenwerking er nooit toe leiden dat een regionale omroep, die zich primair moet richten op het niveau van de provincie, kerntaken van een lokale omroep gaat uitvoeren omdat de laatste als gevolg van falend overheidsbeleid – namelijk een tekortschietende bekostiging – deze wel wil, maar niet kán uitvoeren.”

Lokale omroepen staan aan de basis van ons publieke omroepbestel. Ze maken zelf deel uit van de samenleving waarover ze berichten, weten wat daar speelt en brengen mede door de inzet van vele vrijwilligers hyperlokale verhalen naar boven die soms informeren, activeren, controleren of ontroeren, maar altijd verbinden. Door binnen het publieke bestel samen te bouwen aan de lokale omroep, met behoud van de brede wettelijke taakopdracht, wordt het publieke omroepbestel in zijn geheel sterker ingebed in de Nederlandse samenleving met al zijn schakeringen. Samenwerking tussen de drie lagen kan hier met de juiste randvoorwaarden een belangrijke bijdrage aan leveren.

Advies om te komen tot gelijkwaardige samenwerking
De lokale omroepen hebben samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten een voorstel ingediend bij het Kabinet voor de omvorming van de huidige 250 lokale omroepen naar 80 streekomroepen, ter versterking van de kwaliteit en organisatie van de lokale journalistiek. Visch: “Alles wijst erop dat regionale omroepen de hete adem van dat voorstel voelen. Terwijl zij door de streekvorming straks over 80 uitstekende samenwerkingspartners kunnen beschikken.”

De NLPO gaat met de servicedesk lokale omroepen actief ondersteunen en uitgebreid informeren over de korte termijn verleidingen waar zij zich soms voor gesteld zien in de contacten en contracten met een regionale omroep. De servicedesk combineert de organisatorische, juridische, financiële en technische expertise om eventuele voorstellen voor samenwerking vanuit meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid in te richten.

De brancheorganisatie publiceert vandaag op haar website ook een serie “omgangsregels” en wijst verder verspreid over het land contactpersonen aan die door lokale omroepen aldaar kunnen worden benaderd met vragen over nieuwe en bestaande samenwerkingsinitiatieven. De organisatie verwacht zo in een eerder stadium oneigenlijke inzet van samenwerking op te kunnen merken en hierover zo nodig aan de bel te trekken bij het ministerie van OCW die de samenwerking stimuleert met extra geld.

Uitgangspunten & contactgegevens servicedesk
Op de pagina ‘Samenwerking met regionale omroepen’ staan de uitgangspunten van de NLPO voor de samenwerking tussen lokale en regionale omroepen. Daar zijn ook de contactpersonen van de servicedesk te vinden, niet alleen van de NLPO maar ook van enkele lokale / streekomroepen in het land, die je meer informatie kunnen geven of je met je vraag over samenwerking kunnen helpen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*