Reactie NPO op terugtreden hoofdredactie NOS Sport

De Raad van Bestuur van de NPO heeft kennisgenomen van het bericht dat de hoofdredactie van NOS Sport alsnog direct terugtreedt naar aanleiding van de inventarisatie naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport. De NPO steunt dit besluit van de NOS-directie.

NPO meldt: ‘Het is goed dat de NOS zijn primaire verantwoordelijkheid als werkgever neemt, nu blijkt dat er jarenlang structureel sprake was van een onveilige werkomgeving bij NOS Sport. Dit bleek niet alleen uit de eigen inventarisatie, maar werd nog eens versterkt door het beeld dat dit weekend in de media werd geschetst. Bij de publieke omroep mag geen ruimte zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Het is van vitaal belang dat iedereen zich gesteund voelt om ongewenst gedrag op de werkvloer niet te accepteren en te corrigeren, maar ook dat iedereen zich veilig genoeg voelt om zich hierover uit te spreken. De NPO prijst dan ook de moed van iedereen die hierover naar buiten is gekomen – en nog zal komen. Naast het vertrek van de hoofdredactie zullen verdere maatregelen van de NOS moeten zorgen voor een veilige werkomgeving bij NOS Sport. De NPO stuurt vanuit haar wettelijke taak sterk aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en het daarbij behorende leiderschap binnen de publieke omroep; hoewel de NPO geen werkgeversverantwoordelijkheid voor de individuele omroepen draagt.’

1 Comment

  1. De NPO is wel de werkgever van Frans Klein. Met zo’n statement is voor hem ook geen plaats meer. Dus… is Frans Klein al ontslagen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*