PNO Media resultaten 3e kwartaal 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het derde kwartaal van 2023 licht gedaald van 119,7% naar 119,4%. De actuele dekkingsgraad steeg juist. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een hogere rente verbeterde de actuele dekkingsgraad.

 Ultimo 2022Q2 2023Q3 2023
Pensioenvermogen (x € miljoen)6.661 6.9736.709
Pensioenverplichtingen (x € miljoen)5.807 5.8435.362
Actuele dekkingsgraad114,7% 119,3%125,1%
Beleidsdekkingsgraad119,7% 119,7%119,4%
Totaalrendement-17,0% 1,5%-3,7%
Totaalrendement cumulatief  0,8%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

PeriodeActuele dekkingsgraad
oktober 2022130,4%
november 2022111,7%
december 2022114,7%
januari 2023114,0%
februari 2023119,8%
maart 2023116,8%
april 2023118,1%
mei 2023119,1%
juni 2023119,3%
juli 2023122,2%
augustus 2023121,5%
september 2023125,1%
Beleidsdekkingsgraad119,4%

Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen verhoogd (indexatie) met 13,58%. Pensioenfondsen mogen volgens de huidige regels de pensioenen indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Of en met hoeveel de pensioenen per 1 januari 2024 kunnen worden verhoogd, besluit het bestuur in het vierde kwartaal van 2023. 
Er is de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het derde kwartaal van 2023 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 119,3% (eind juni 2023) naar 125,1% (eind september 2023). De rente steeg van 2,53% naar 3,07% per 30 september 2023. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 12,5%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,8%-punt. De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.

Samenstelling portefeuilleRendement Q3 2023Rendement cumulatief
Zakelijke waarden  
Aandelen-2,6%10,8%
Vastgoed-1,0%-5,5%
Private equity-0,2%11,9%
Vastrentende waarden  
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-15,5%-14,5%
Nederlandse hypotheken-1,0%0,6%
Europese bedrijfsobligaties0,5%2,7%
Amerikaanse high yield obligaties3,2%6,2%
Obligaties opkomende markten0,8%2,6%
Liquide middelen0,7%0,3%
Subtotaal-3,2%1,4%
Valutaderivaten-0,6%-0,6% 
Totaal-3,7%0,8%

Beleggingsportefeuille en rendement

In het derde kwartaal lieten de aandelenbeurzen een daling zien. De hoge rente, en het signaal van de centrale banken dat de rente langere tijd hoog zal blijven, zorgde voor het negatieve sentiment op de aandelenmarkten. De gevolgen van de hogere rente beginnen ook door te werken in de economie. De groei van de economie in Europa is laag, vooral door een zwakke Duitse economie. In de VS groeit de economie nog wel. 
De inflatie is een stuk lager dan vorig jaar. Dat komt vooral doordat de energieprijzen stabiel zijn. De prijzen van veel levensmiddelen, huren en vooral arbeid blijven hoog.
De krapte op de arbeidsmarkt blijft ondanks dat de economie maar weinig groeit. De lonen stijgen maar houden de inflatie van de afgelopen jaren niet geheel bij. De hoge rente begint wel pijn te doen. Bedrijven die zich moeten herfinancieren zien hun rentelasten flink stijgen. Vooral voor bedrijven met veel schulden zullen beleggers een hogere risicopremie vragen. Overheden hebben zich de afgelopen jaren bijna gratis kunnen financieren. De rente was zelfs enige tijd negatief! Die tijd is voorbij. Bij de overheid zullen de rentelasten een flinke hap uit de begroting nemen. Het helpt daarbij niet dat overheden aanzienlijke begrotingstekorten hebben en dus meer obligaties zullen uitgeven. Dit kan voor opwaartse druk op de rente zorgen.
De hoge rente heeft voor pensioenfondsen één voordeel. De pensioenverplichtingen nemen af. Dit heeft een positief effffect op de dekkingsgraad.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

1 Trackback / Pingback

  1. PNO Media resultaten 3e kwartaal 2023 | Pensioen Nieuws

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*