Philip Freriks met ‘De Slimste Mens’ terug op tv

Een van de tv-hits in het zo­mer­sei­zoen is stee­vast ’De slim­ste mens’. De quiz voor be­ken­de Ne­der­lan­ders wist vo­rig jaar meer dan eens met ge­mak an­der­half mil­joen kij­kers te ha­len, ter­wijl er toen ook Olym­pi­sche Spe­len wa­ren.

Ook dit keer, in de tien­de reeks, stelt Phi­lip Fre­riks weer de vra­gen, met een grom­men­de Maar­ten van Ros­sem aan zijn zij­de.

In de eer­ste uit­zen­ding van­avond spe­len 3FM-dj Do­mien Ver­schuuren, ‘Bra­bo­ne­ger’/­ca­ba­re­tier Ste­ven Bruns­wijk en co­lum­nis­te Mar­jan van den Berg te­gen el­kaar. Ver­der wordt dit sei­zoen de ken­nis ge­test van on­der an­de­ren tv-pre­sen­ta­tor Jo­chem van Gel­der, schrij­ver/ac­teur Jon van Eerd, rap­per Brain­po­wer, Edi­son-win­naar Kar­su Dön­mez, ‘Dok­ter Deen’-ac­teur Jel­le de Jong en top­voet­bal­ster Dap­hne Kos­ter.

Fre­riks heeft geen klip en klaar ant­woord op de vraag waar­om het pro­gram­ma zo’n suc­ces is. „Als ik zou we­ten hoe zo­iets werkt zou ik rij­ker zijn dan John de Mol”, zegt hij met een lach. „Je kunt thuis mee­doen tij­dens de uit­zen­ding en veel men­sen spe­len ook via de app. Tus­sen­door zit een beet­je gein met Maar­ten, die het com­men­taar op ge­heel ei­gen wij­ze ver­zorgt. Het is een com­bi­na­tie van fac­to­ren.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*